God ekonomi för bostadsföretagen – trots pandemin

Report this content

Trots coronapandemin har bostadsföretagen fortsatt god ekonomi. Både driftnettot och överskottsgraden ökade under 2020 och allra bäst går det för de privata bolagen. Det visar Hyresgästföreningen region Västra Sveriges rapport.

Rapporten undersöker ekonomin hos ett 30-tal bolag mellan 2017 och 2020 som har fastigheter i det geografiska området som utgör Hyresgästföreningen region Västra Sverige* och visar att det fortsatt är väldigt lönsamt att förvalta och äga hyresfastigheter. Bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där fastighetsägare gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning.

Trots att pandemin haft stora effekter på ekonomin för många privatpersoner och branscher så har fastighetsägarna generellt sett klarat sig bra och lönsamheten fortsatte att öka under 2020, säger Mohidin Abukar, förhandlare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

I de allmännyttiga bolagen ökade driftnettot, som är det blir kvar av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalda, med 2,9 procent under 2020 jämfört med året innan. Samtidigt som överskottgraden, som beskriver driftnettot uttryckt som andel av hyresintäkterna, låg på drygt 41 procent. Hos de privata bolagen var driftnettot 4,60 procent högre 2020 än 2019 och överskottsgraden låg på drygt 72 procent.

Att det är så stor skillnad mellan privata och allmännyttiga bolag beror på att högre hyresintäkter och mindre till underhåll och fastighetsskötsel för de privata bolagen leder till större vinster. Allmännyttan har tvärtemot lägre hyresintäkter i genomsnitt men lägger trots det betydligt mer på underhåll och drift, som reparationer och skötsel av fastigheterna.

Kostnaden för underhåll säger förvisso inget om kvalitén. Men att många av de privata fastighetsägarna slarvar med underhållet bekräftas av hyresgästerna när de sätter betyg på sina hyresvärdar, säger Jenny Juthstrand, analytiker på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

De senaste årens undersökningar om förvaltning som Hyresgästföreningen Västra Sverige gjort visar att hyresgäster som bor hos kommunala bolag i regel är mer nöjda med skötseln och underhållet av fastigheten jämfört med hyresgäster som bor hos privata bolag.

Underlaget som rapporten om bostadsföretagens ekonomi ger är också värdefull för Hyresgästföreningen inför de kommande förhandlingarna om hyrorna för nästa år.

– Generellt visar rapporten att hyresintäkterna mer än väl väger upp för de kostnader som bostadsföretagen har och motiverar också för en lägre hyreshöjning hos de privata fastighetsägarna jämfört med de allmännyttiga. Att i det läget komma med krav på hyreshöjningar på 3–3,5 procent är helt orimligt, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

*Till Hyresgästföreningen region Västra Sverige räknas kommunerna: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg och Öckerö.

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Region Västra Sveriges pressnummer på 010 - 459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media