God ekonomi för bostadsföretagen – trots pandemin

Report this content

Trots coronapandemin har bostadsföretagen fortsatt god ekonomi. Både driftnettot och överskottsgraden ökade under 2020 visar Hyresgästföreningen region norra Skånes rapport.

Bostadsfretagens ekonomi  Frutsttningarna fr att ga och frvalta hyresfastigheter  Hyresgstfreningen region norra Skne
  

Rapporten undersöker ekonomin hos ett 30-tal bolag mellan 2018 och 2020 som har fastigheter i det geografiska området som utgör Hyresgästföreningen region norra Skåne* och visar att det fortsatt är väldigt lönsamt att förvalta och äga hyresfastigheter. Bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där fastighetsägare gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning. 
 

Trots att pandemin haft stora effekter på ekonomin för många privatpersoner och branscher så har fastighetsägarna generellt sett klarat sig bra och lönsamheten fortsatte att öka under 2020, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
 

Vi kan konstatera att bostadsbolagens driftnetton har ökat sedan 2018, det vill säga det som blir kvar av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalda. Samtidigt ser vi en stabil överskottsgrad, som är ett mått på fastigheternas förmåga att med hyresintäkter generera ett överskott på driften.
 

Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag. Men det samlade intrycket är att de hyreshöjningar som på senare år har förhandlats fram mer än väl kompenserar fastighetsägarna för den kostnadsutveckling som skett under samma period, säger Evelina De La Motte, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
 

– Underlaget som rapporten om bostadsföretagens ekonomi ger är värdefull i kommande förhandlingar om hyresnivån eftersom den konkret visar på de ekonomiska förutsättningarna för bolagen, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Läs mer om resultaten i bilagd rapport Bostadsföretagens ekonomi: Förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter
 

*Till Hyresgästföreningen region norra Skåne räknas: Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Osby, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.
 

För att veta mer, kontakta:
Sofie Lindberg, 010-459 17 49, sofie.lindberg@hyresgastforenignen.se
Evelina De La Motte, 010-459 17 33, evelina.delamotte@hyresgastforeningen.se
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: