Hållbara renoveringar lockade civilutskottet till Knivsta

Report this content

Måste renoveringar innebära chockhöjda hyror? Inte nödvändigtvis! Det allmännyttiga bolaget Knivstabostäder erbjuder ett unikt koncept för att renovera hållbart, både när det gäller hyressättningen, bostadsbolagets ekonomi, och miljön. Konceptet kallas BoKvar-modellen och lockade den 29 september civilutskottet till Knivsta för att lyssna på föredrag om hållbara renoveringar. Simon Granit från Knivstabostäder och Lena Jansson Nordin från Hyresgästföreningen berättade om BoKvar-modellen.

Många av Sveriges miljonprogram har stora renoveringsbehov och kommer behöva rustas upp inom de kommande åren.

- Det är viktigt att diskutera hur man kan förlänga livstiden på lägenheter utan kraftiga hyreshöjningar. Vi hoppas kunna inspirera andra bolag och politiker att det faktiskt går att renovera både varsamt och hållbart, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

När Knivstabostäders omkring 500 lägenheter stod inför stora renoveringar för ett par år sedan uppstod en oro hos hyresgästerna. Det är inte ovanligt med kraftiga hyreshöjningar efter renoveringar, vilket tvingar många att flytta från sina hem.

För att undvika stora hyreshöjningar började Hyresgästföreningen och Knivstabostäder förhandla för att hitta en annan, bättre lösning. Efter många och långa turer landade parterna i en ny modell för renoveringar. Den kallas för BoKvar-modellen och har använts sedan 2015.

Genom smarta åtgärder till små priser kunde man möta renoveringsbehovet samtidigt som man kunde behålla en god och förutsägbar ekonomi. Modellen bygger på att komponenter inte byts ut i förtid utan används hela sin livstid. En central del i modellen är också transparens gentemot hyresgästerna genom kontinuerliga samråd med total insyn i processen och i ekonomin. Därutöver fördelas hyreshöjningen över tid och hyresgästerna slipper en chockhöjning av hyran.

- Väldigt ofta ser vi totalrenoveringar där bolagen sätter in nya kök, nya badrum och lägenheterna får nära nog en nybyggnadsstandard med höjningar på 50–70 procent. Det tvingar många att flytta, det är något vi inte vill bidra till, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.  

I Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för en hållbar bostadsmarknad ingår en punkt om att hyresgäster inte ska tvingas flytta på grund av hyreshöjning vid renoveringar. Där står bland annat att En hyresgäst ska inte tvingas flytta från sitt boende, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. En hyreshöjning ska bara kunna ske i en skälig nivå, och hyresgästen ska ha inflytande att själv bestämma nivå på renovering och hyresnivå.”

Film om BoKvar-modellen: https://www.youtube.com/watch?v=gRy4Z6ooYTQ

Hyresgästföreningens 10-punktsprogram: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/10punktsprogram/10-punktsprogrammet/

Kontakt

Aros-Gävles pressjour

Telefon 010-459 13 00

E-post  info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media