Helena Frisk från Karlskoga invald i förbundsstyrelsen

Report this content

Helena Frisk från Karlskoga fick fortsatt förtroende när hon på Hyresgästföreningens stämma, den 1 - 3 oktober, valdes om till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Helena valdes också in som ledamot av förbundsstyrelsens arbetsutskott.

Även Marianne Svensson från Karlskoga valdes om till ledamot och sammankallande i valberedningen.

-Jag är både stolt och glad över att ha fått fortsatt förtroende att vara med och leda Hyresgästföreningen i ytterligare två år. Vår organisation behövs mer än någonsin på en allt tuffare bostadsmarknad, säger Helena Frisk.

Hyresgästföreningens förbundsstämman 2020 genomfördes efter flera uppskjutningar. Stämman hölls på Fryshuset i Stockholm. En ny förbundsstyrelse valdes och förbundsstämman behandlade flera program och förslag som styrelsen lagt fram, liksom en stor mängd motioner från medlemmar och föreningar.

På stämman antogs ett krav om att säkra hyresgästernas rätt till ett hem vid brand och sprängning

Säkra hyresgästernas rätt till ett hem vid brand och sprängning

Hyresgästföreningen uppmanar alla politiska partier att ta ställning i en fråga som är avgörande för hyresgästernas trygghet. En hyresgäst som råkar ut för en brand riskerar att bli hemlös. Den senaste tiden har flera tragiska händelser med brand och sprängningar ägt rum i Sverige, bland annat den uppmärksammade sprängningen i Göteborg.

Idag finns ingen lagstiftning som ger hyresgäster rätt att få tillbaka ett hyreskontrakt när deras hem har förstörts av brand eller annan skada. Hyreskontraktet och besittningsrätten brinner upp tillsammans med lägenheten. Då spelar det egentligen ingen roll vad som orsakade branden. Många hyresvärdar löser detta genom att erbjuda en ny lägenhet, men hyresvärden är inte skyldig att erbjuda de drabbade ett nytt hem. I värsta fall blir hyresgästen hemlös.

Just nu ligger en proposition på riksdagens bord, stärkt skydd för hyresgäster, prop. 2020/21:201. Ett av förslagen handlar om vad som händer när en lägenhet förstörts av brand eller liknande.

Hyresgästföreningen uppmanar nu alla politiska partier att rösta för en stärkt lagstiftning som ytterligare skyddar hyresgästers rätt till ett tryggt hem, även när bostaden bokstavligt talat gått upp i rök. Det är inte rimligt att hyreskontraktet och besittningsrätten brinner upp tillsammans med lägenheten.

Helena Frisk: 010-459 15 39, 070-680 66 10

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media