Hög tid att ta fram offentlig hyresstatistik

Report this content

Grunden för en väl fungerande hyresmarknad är att det finns god tillgång till en bra och relevant hyresstatistik. Det bidrar till ökad transparens och är till stor nytta för konsumenterna. Det lyfter Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till Boverket.

– Konsumenterna, både nuvarande och framtida hyresgäster, på hyresbostadsmarknaden behöver kunna se såväl hyresnivåer som hur hyrorna utvecklas för olika slags bostäder och i olika områden. Det vore därför bra för förståelsen av hyressättningen om de hade tillgång till kostnadsfri statistik över priser och prisutveckling för olika slags hyresbostäder. Bor du i villa eller i bostadsrätt är det redan idag en självklarhet att kunna ta del av detta via olika onlinetjänster, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta menar också att offentlig hyresstatistik skulle underlätta de kollektiva hyresförhandlingarna utifrån bruksvärdes-systemets grundläggande princip om lika hyra för lika lägenhet.

– Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Behovet av offentlig hyresstatistik har utretts två gånger av Boverket. Den senaste utredningen om att ta fram en bättre hyresstatistik överlämnades till regeringen i slutet av 2018, men sedan dess har inget har hänt.

– Vi som företrädare för konsumenter och hyresvärdar är naturligtvis angelägna om att nödvändiga beslut fattas för att arbetet med att ta fram offentlig hyresstatistik ska påbörjas. Sedan Boverket sist utredde offentlig hyresstatistik har utvecklingsarbete pågått och vissa delar av utredningen kan behöva uppdateras. Självklart bidrar vi med den kunskap som våra organisationer har för att få en snabb och hållbar lösning, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna.

En offentlig och fördjupad hyresstatistik behövs också för forskning, uppföljning och utvärdering av bostadsmarknaden generellt och efter att olika reformer genomförts.
Skrivelsen till Boverket är ett resultat av trepartssamtalen mellan Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.   

 

För mer information, kontakta:
Hyresgästföreningen: Nationella pressjouren, 010–459 10 70, press@hyresgastforeningen.se
Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se
Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige, 072–738 22 27
niklas.stavegard@fastighetsagarna.se

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Citat

Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen