Högt hyreskrav från Alingsåshem

Report this content

Alingsåshem vill höja hyrorna för sina Hyresgäster med 3,5 procent nästa år, från den 1 januari 2021. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Ett högt yrkande enligt Hyresgästföreningen, som ser behov av återhållsamhet givet den ekonomiska situationen för bolaget och för hyresgäster.

Många hyresgäster drabbas svårt i spåren av pandemin. Hyresgästföreningen beställde en undersökning i maj som visade att 68 procent av landets hyresgäster känner oro för att deras privatekonomi kommer att drabbas negativt på grund av pandemin.

I Alingsås har arbetslösheten ökat med 44 procent i september mot samma tid året innan. Löneökningar har uteblivit. Samtidigt kan Alingsåshem se tillbaka på flera år med goda resultat, menar Jesper Lissmark,  Hyresgästföreningens förhandlare.

– Det är ett orimligt krav i dessa tider. Situationen är allt annat än normal. Många hyresgäster känner oro för sin ekonomiska situation och höga krav stämmer inte överens med den verkligheten. Alingsåshem har gjort goda resultat de senaste åren och ska därför kunna vara återhållsamma i dessa svåra tider, säger Jesper Lissmark.

Nuvarande genomsnittlig hyra för en lägenhet på 60 kvadratmeter är i dag 5 275 kronor i månaden. Med bolagets krav skulle det innebära en hyreshöjning med drygt 184 kronor i månaden, eller med 2 215 kronor mer i hyra under ett år.         

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Pressjour
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Alingsåshem vill höja hyrorna med 3,5 procent
Twittra det här

Citat

Det är ett orimligt krav i dessa tider.
Jesper Lissmark,  Hyresgästföreningens förhandlare