Högt hyreskrav i Vårgårda

Report this content

Vårgårda Bostäder vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,5 procent från den 1 januari 2021. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Ett högt yrkande enligt Hyresgästföreningen, som ser behov av återhållsamhet givet den ekonomiska situationen.

Många hyresgäster drabbas svårt i spåren av pandemin. Hyresgästföreningen beställde en undersökning i maj som visade att 68 procent av landets hyresgäster känner oro för att deras privatekonomi kommer att drabbas negativt på grund av pandemin. I Vårgårda har arbetslösheten ökat med drygt 72 procent i september mot samma tid året innan. Löneökningar har uteblivit. Situationen är allt annat än normal, något som bör tas hänsyn till i förhandlingen, menar Hyresgästföreningens förhandlare.

– Det är ett högt krav i dessa tider. Många hyresgäster känner oro för sin ekonomiska situation och höga krav tar inte hänsyn till den verkligheten. Givetvis ska vi som alltid gå igenom och granska bolagets krav noggrant, men vi ser att mycket talar för återhållsamhet i årets förhandlingar, säger Jesper Lissmark.

Det uppmärksammade vätgasprojektet i Vårgårda har avbrutits efter en utredning. Samtidigt finns det fortfarande frågetecken om hur kostnader som har investerats i projektet kommer att hanteras om det nu inte blir av på grund av en felaktig hantering av tidigare ledning. Jesper Lissmark framhåller att man fortfarande behöver få en bättre bild av bolagets ekonomi och hur bolaget tänker hantera projektkostnaderna, men framhåller att Hyresgästföreningen inte kommer att acceptera att det slår mot hyresgästerna.

– Vi ska göra allt vi kan för att se till att dåliga affärer som tidigare ledning eventuellt bär ansvaret för inte kommer att drabba hyresgästerna, säger han i en kommentar.

Nuvarande genomsnittlig hyra för en lägenhet på 60 kvadratmeter är i dag 5 130 kronor i månaden. Med bolagets krav skulle det innebära en hyreshöjning med cirka 180 kronor i månaden, eller med 2 150 kronor mer i hyra under ett år.        

För mer information
Jesper Lissmark, förhandlare
Telefon: 0767-980858

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vårgårda Bostäder vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 3,5 procent från den 1 januari 2021.
Twittra det här

Citat

Vi ska göra allt vi kan för att se till att dåliga affärer som tidigare ledning eventuellt bär ansvaret för inte kommer att drabba hyresgästerna.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen