Högt hyreskrav i Vårgårda

Report this content

Vårgårda Bostäder kallar till förhandling om nästa års hyror och vill få igenom en höjning med 3,5 procent från årsskiftet. Ett högt yrkande enligt Hyresgästföreningen som vill se en mer rimlig överenskommelse.

Kommunägda Vårgårda Bostäder har aviserat att man vill höja hyrorna med 3,5 procent från årsskiftet. Motparten Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt men deras förhandlare, Jesper Lissmark, hoppas att parterna i år kommer att kunna få till stånd en lokal uppgörelse.

– Det är ett högt krav även om man tar hänsyn till att bolaget kommer ifrån en svår ekonomisk situation. Vårt mål är att hitta en bra balans som innebär rimliga hyror samtidigt som bolaget kan erbjuda service och underhåll till hyresgästerna. 

I förra förhandlingsomgången stod parterna så långt ifrån varandra att bolaget hänvisade tvisten till det centrala tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén.

– Central medling och tvistlösning innebär att förhandlingen drar ut på tiden. Detta är en nackdel för både hyresgästerna och bolaget vilket visar på vikten av lokala uppgörelser, påpekar Jesper Lissmark.

Vårgårda Bostäders krav innebär att hyran för en normaltvåa i skulle stiga med 188 kronor.

För mer information
Jesper Lissmark, förhandlare
010-459 14 06

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kommunägda Vårgårda Bostäder har aviserat att man vill höja hyrorna med 3,5 procent från årsskiftet.
Twittra det här

Citat

Det är ett högt krav även om man tar hänsyn till att bolaget kommer ifrån en svår ekonomisk situation. Vårt mål är att hitta en bra balans som innebär rimliga hyror samtidigt som bolaget kan erbjuda service och underhåll till hyresgästerna. 
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen