Höjd hyra för Svedalahems hyresgäster

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Svedalahem avslutade. Överenskommelsen innebär en höjning på 12 kronor per kvadratmeter och år från 1 februari 2021. Höjningen gäller både för lägenheter med kallhyra och varmhyra.

Svedalahems krav var från början en höjning med 27 kronor men genom förhandlingarna lyckades vi mer än halvera höjningen och dessutom senarelägga den en månad. Med tanke på den besvärliga situation som många hyresgäster nu är i, har vi så långt det är möjligt försökt att pressa ner höjningen, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet på 70 kvadratmeter kommer att kosta 70 kronor mer i månaden efter 1 februari 2021.

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media