Hyran klar för 17 000 hyresgäster i Uppsala

Årets hyresförhandling mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen Aros Gävle är avslutad. Parterna har enats om en höjning på 1,85% fr om den 1 september 2020 för en majoritet av hyresgästerna. Höjningen är i nivå med branschsnittet för andra hyresbolag.

Förhandlingen inleddes under april och dialogen mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen Aros Gävle har varit konstruktiv och lösningsorienterad.

- Det var inte lätt att inleda hyresförhandlingar mitt under Covid-19 krisen, men min uppfattning är att vi har landat i en uppgörelse som är rimlig för båda parter, säger Benny Enholm, tf vd Uppsalahem. Kostnadsutvecklingen framåt ger oss dock bekymmer, vilket vi kommer behöva ta höjd för i kommande förhandlingar, avslutar Benny Enholm.

Höjningen innebär att den som hyr en 3: a på 77 kvadratmeter med en hyra på 8 000 får en hyreshöjning som motsvarar ca 150 kronor per månad.

- Vi har landat på en nivå som är likvärdig med kostnadsutvecklingen i Uppsala, och som motsvarar vad andra hyresvärdar höjer hyran med. Vi har också fått igenom att hyreshöjningen sker från den första september istället för den 1 juli. För många är privatekonomin i kris just nu och hyran är den enskilt största kostnaden för många. Pandemin kan få långsiktiga konsekvenser för människors ekonomi, det hoppas vi att alla hyresvärdar tar i beaktande även i kommande förhandlingar, säger Helena Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.

Hyresjusteringen gäller både för Uppsalahem och Studentstadens hyresgäster. Höjningen sker från den 1 september. För objekt med 10-månaders hyra (studentrum) sker höjningen den 1 oktober. För områden med IMD (individuell mätning och debitering av vatten) blir höjningen 1,5%.

För frågor:
Helena Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros Gävle,  
helena.malmberg@hyresgastforeningen.se
010-459 13 07

Benny Enholm, tf vd Uppsalahem, benny.enholm@uppsalahem.se  018-727 91 01

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera