Hyran klar för Treklöverns hyresgäster

Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster ska höjas med 1,95 procent från och med den 1 april 2020. 

– Vi är inte nöjda med att företaget får igenom en hög hyreshöjning. Det togs nyligen ett beslut i kommunfullmäktige om en årlig värdeöverföring från bolaget om 1 500 000 kronor till kommunen. Det går dåligt ihop med ett ökat underhållsbehov och krav på nyproduktion. Det är i förhållande till bolagets storlek en mycket stor värdeöverföring och vi anser att dessa pengar skulle göra bättre nytta i bolaget. Av bara den anledningen är det svårt för oss att kunna motivera en så pass hög hyreshöjning när den i förlängningen inte kommer få stanna i bolaget, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

– Att både göra stora vinstuttag ur bolaget och samtidigt höja hyrorna så här mycket blir som en dubbelbeskattning för hyresgästerna, säger Rolf Malmberg, ordförande i Hyresgästföreningen Nordvästskåne.

När förhandlingarna inleddes krävde Treklövern Bostads AB en höjning med 2,5 procent från den 1 januari medan Hyresgästföreningen hade ett motbud på 1,65 procent från 1 februari. Parterna lyckades inte enas och Treklövern valde då att ta ärendet vidare för beslut i Hyresmarknadskommittén. Denna nationella kommitté har till uppgift att pröva hyrestvister mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga bostadsbolag.

Hyreshöjningen på 1,95 procent gäller enligt beslutet retroaktivt, från den 1 april. Treklövern kommer att följa beslutet fullt ut, vilket innebär en retroaktiv hyreshöjning.  

– Det är mycket tråkigt att Treklövern bestämmer sig för att ta ut höjningen retroaktivt, dels med tanke på de rådande omständigheterna i samhället i stort och för att vi vet att retroaktivitet slår hårt mot många hyresgästernas ekonomi.

Den retroaktiva hyreshöjningen kommer att fördelas på resterande månader av året, med första debitering i juli.

För mer information, kontakta:
Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 49, sofie.lindberg@hyresgastforeningen.se

Presskontakt: 
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Treklöverns hyror höjs med 1,95 procent
Twittra det här

Citat

Det är mycket tråkigt att Treklövern bestämmer sig för att ta ut höjningen retroaktivt. Det slår hårt mot många hyresgästers ekonomi.
Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.