Hyresförhandlingar klara med Vindeln Bostäder och Sorselebo

Report this content

Hyresgästföreningen och Vindeln Bostäder har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 maj höjs hyrorna med i genomsnitt 1,85 procent. Hyresgästföreningen är också överens med Sorselebo om ett treårigt avtal för hyresjusteringar, som innebär att hyran höjs med i snitt 4 procent från den 1 juni.

- Det är glädjande att vi kunnat träffa en överenskommelse med Vindeln Bostäder som känns rimlig för båda parter. Bolaget tar ut höjningen först från 1 juni, så det blir ingen retroaktivitet, säger Hyresgästföreningens förhandlare, Krister Häggling.

Vindeln Bostäder hade ursprungligen yrkat på 4,9 procent för 2020.

Överenskommelsen med Sorselebo innebär att hyrorna höjs med 4 procent från den 1 juni 2020, 2 procent från den 1 juni 2021 och 3 procent från den 31 maj 2022.

- Avtalet med Sorselebo kompenserar för det faktum att bolaget inte justerat hyran sedan 2013, säger Krister Häggling.

När förhandlingarna startade yrkade Sorselebo på en höjning med 10,2 procent under 2020.

För mer information:
Krister Häggling, förhandlare, 070-574 94 57

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar