Hyresförhandlingar med Nordmalingshus är klara

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Nordmalingshus har träffat en överenskommelse om nya hyror. Hyrorna höjs med i genomsnitt 1,95 procent. Höjningen gäller från och med 1 juli och till och med 31 mars 2021. Undantag gäller för den nybyggda fastigheten på Kungsvägen 57, där parterna har enats om en hyreshöjning med 0,98 procent från den 1 juli. 

- Förhandlingarna har slutförts i ett gott samtalsklimat och det är glädjande att vi till slut har kommit överens. Lokala överenskommelser är alltid det bästa, säger Hyresgästföreningens förhandlare Charlotte Lundberg Jonsson.

2020 års hyresförhandlingar mellan Nordmalingshus och Hyresgästföreningen fick avbrytas och Nordmalingshus valde istället att vända sig till Hyresmarknadskommittén, HMK, som är parternas gemensamma tvistelösningsorgan. HMK hänvisade dock parterna tillbaka till förhandlingsbordet, där en överenskommelse till slut kunde nås.

När förhandlingarna inleddes yrkade Nordmalingshus på en hyreshöjning med 3,92 procent från den 1 april 2020, samt på ytterligare 3,92 procent från 1 april 2021.

För mer information:
Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare, 010-459 18 48

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar