Hyresförhandlingarna för allmännyttan i Göteborg hänskjuts till Hyresmarknadskommittén

Förhandlingarna om 2018 års hyror för boende i allmännyttan i Göteborg har avslutats utan att överenskommelse har nåtts. Ärendet hänskjuts därmed till Hyresmarknadskommittén (HMK). Framtidenkoncernen begärde inledningsvis 3,5 procent och anger bland annat som skäl till det höga budet att de behöver pengarna för "trygghetsskapande åtgärder". Hyresgästföreningen har till Framtidenkoncernen lämnat ett bud om 0,7 procent i hyreshöjning.

- Det är ett ansvar för hela staden att skapa trygghet, då ska vi gemensamt betala för det också, inte bara hyresgästerna, kommenterar Carl-Johan Bergström, tf. förhandlingschef, Hyresgästföreningen.

Hyresgästerna blir dubbelbeskattade när de först betalar vanlig kommunalskatt och sedan ytterligare ska betala för insatser som inte berör dem mer specifikt än någon annan i staden.

- Vi beklagar att Framtidenkoncernen har valt att hänskjuta till HMK. Vi förhandlar enligt det förhandlingsunderlag som Hyresgästföreningen och SABO är överens om – drift, underhåll och förvaltning. Allmänna trygghetsskapande åtgärder för staden i sin helhet ska inte vara en del av förhandlingen. Om trygghetsskapande åtgärder skulle vara grund för hyreshöjning, så ska själva åtgärden vara konkret och framförallt framtagen i en dialog med de hyresgäster som berörs.

En eventuell hyreshöjning för de drygt 72 000 lägenheterna som ingår i Framtidenkoncernen blir nu en fråga för HMK. Ett beslut om 2018 års hyror kan komma tidigast i slutet av januari.

- Vi hade en ambition att vara klara med förhandlingen innan årsskiftet. Vi ansvarar tillsammans med fastighetsägarna för att genomföra förhandlingsuppdraget, men vi kan inte gå med på att de människor som bor i hyresrätt ska betala för allmännyttans generella trygghetsåtgärder eller renoveringar. Framtidenkoncernen har under förhandlingen förklarat att de avser att göra mindre underhåll och ombyggnationer framöver på nuvarande bestånd, till förmån för nyproduktion. Om så är fallet, så utgör minskat underhåll snarare skäl för sänkning av hyran än höjning.

Kontakt:

Carl-Johan Bergström, tf. förhandlingschef, Hyresgästföreningen: 0725–011811,carl-johan.bergstrom@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media