Hyresförhandlingarna med Timråbo klara

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Timråbo har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2021 och 2022. Från och med den 1 april 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,98 procent och från och med den 1 april 2022 med 1,5 procent.

- Vi har haft en bra dialog med Timråbo och förhandlingarna har förts i ett gott samtalsklimat. Det är glädjande att vi nu har kunnat komma överens om rimliga hyreshöjningar såväl för innevarande år som för 2022, säger Lillemor Göranson, ordförande i Hyresgästföreningen region Norrland.

- Som hyresvärd är vi nöjda med förhandlingsresultatet, även om kostnadsökningarna för Timråbo är högre än den överenskomna höjningen. För oss var en tvåårig, ansvarsfull överenskommelse viktigast och det har vi nu tillsammans avtalat om, säger Micael Löfqvist, vd Timråbo.

Överenskommelsen gäller cirka 1650 lägenheter. I förhandlingarna yrkade Timråbo ursprungligen på en höjning med 3,9 procent för 2021.

För mer information:
Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen Norrland, 076-798 08 64
Micael Löfqvist, vd Timråbo, 070-225 22 33


 

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar