Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och EBO Eslöv har strandat

Report this content

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget i Eslöv kommer inte överens om 2022 års hyror. Förhandlingen har strandat och nu blir det upp till Hyresmarknadskommittén att medla mellan parterna.

EBO Eslöv vill se en hyreshöjning på 2,95 procent, något som Hyresgästföreningen menar ligger på en alldeles för hög nivå. Efter ett antal förhandlingstillfällen har EBO Eslöv valt att frånträda förhandlingarna. 

– Hyresgästföreningen kan inte se att EBO Eslöv på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,95 procent och således kan vi inte kan acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Det är nästan 1900 lägenheter som berörs av strandningen.

Nu ska Hyresmarknadskommittén göra ett försök till medling. Kommittén är ett medlemsorgan som består av representanter från Hyresgästföreningens riksförbund och Sveriges Allmännytta. 

För mer information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 38,
peter.olsen@hyresgastforeningen.se

Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 11,
fredrik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget i Eslöv kommer inte överens om 2022 års hyror. Förhandlingen har strandat och nu blir det upp till Hyresmarknadskommittén att medla mellan parterna.
Twittra det här

Citat

Hyresgästföreningen kan inte se att EBO Eslöv på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,95 procent och således kan vi inte kan acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne