Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder har strandat

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget i Hylte kommer inte överens om 2022 års hyror. Förhandlingen har strandat och nu blir det upp till Hyresmarknadskommittén att medla mellan parterna. 

Hyltebostäder vill se en hyreshöjning på 3,29 procent, något som Hyresgästföreningen menar ligger på en alldeles för hög nivå. Efter att parterna suttit ner vid förhandlingsbordet vid flera tillfällen utan att nå en uppgörelse har Hyltebostäder valt att frånträda förhandlingarna. 

– Hyltebostäders bud på 3,29 procent ligger på en nivå som inte är tillräckligt motiverad och således kan vi inte kan acceptera den, det är långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen, säger Sara Boström, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Det är 530 lägenheter som berörs av strandningen.


Nu ska Hyresmarknadskommittén göra ett försök till medling. Kommittén är ett medlemsorgan som består av representanter från Hyresgästföreningens riksförbund och Sveriges Allmännytta. 

För mer information kontakta:
Sara Boström, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 34, sara.bostrom@hyresgastforeningen.se
 

Albin Subašić, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 03, albin.subasic@hyresgastforeningen.se

Thinh Ledinh, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 84, thinh.ledinh@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget i Hylte kommer inte överens om 2022 års hyror. Förhandlingen har strandat och nu blir det upp till Hyresmarknadskommittén att medla mellan parterna. 
Twittra det här

Citat

Hyltebostäders bud på 3,29 procent ligger på en nivå som inte är tillräckligt motiverad och således kan vi inte kan acceptera den, det är långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
Sara Boström, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.