Hyresgästerna mer otrygga i sina områden

Report this content

När Hyresgästföreningen i rapporten Hyresgästerna 2022 undersökt trygghetsfrågan visar det sig att hyresgäster är mer otrygga än andra. Belysning, sociala insatser och ökad närvaro av väktare och polis är åtgärderna som otrygga helst av allt vill se. Rapporten visa också att hyresgäster - men även de som bor i bostadsrätt - upplever höga boendekostnader som en stor otrygghetsfaktor i sitt dagliga liv.  

–  Alla har rätt att känna sig trygga där de bor. Åtgärderna för att skapa trygghet i våra bostadsområden är konkreta och borde inte vara svåra att få till. Men om vi ska lösa trygghetsproblemet i grunden så krävs bostäder där människor har råd att bo och där vi slipper tränga ihop oss, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

När rapporten frågar vilka åtgärder som skulle skapa större trygghet särskiljer sig belysning, sociala insatser riktade mot barn och ökad närvaro av väktare och polis. Cirka 50 procent av alla vi frågade i vår stora undersökning Hyresgästerna 2022 önskar mer av det. Därefter kommer sociala insatser och övervakningskameror.

– Det finns åtgärder som bevisat höjer tryggheten i ett område. Dom måste införas, så enkelt är det. Men samtidigt är det viktigt att kostnaderna inte bara landar på hyresgästerna. Ansvaret för trygghetsproblemet är gemensamt och det är frågan om fler bostäder också, säger Ludvig Bayerlein, bostadspolitisk strateg Hyresgästföreningen norra Skåne

Hyresgäster har ofta lägre inkomster och upplever otryggheten tydligare än andra. Men verkligheten är inte så enkel. De utsatta grupperna är ofta hyresgäster, men långt ifrån alltid. 

–  När vi tittar närmare på siffrorna visar det sig att en ganska stor del av gruppen med ohållbara boendekostnader faktiskt äger sitt boende. Det är en otrygghet som gnager i vardagen och visar på behovet av fler bostäder där vanligt folk har råd att bo. Människor kommer uppleva en större trygghet om de inte behöver oroa sig för en orimligt hög hyra eller att pengarna är slut efter att amortering och ränta är betald, säger Ragnar Bengtsson bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av Hyresgästerna 2022.

Vår undersökning visar att andelen ekonomiskt stressade hushåll uppgår till 12 procent av hela befolkningen. Knappt 40 procent av dem bor i hyresrätt medan nästan 45 procent äger sitt boende. Andelen med ohållbara boendekostnader, det vill säga hushåll med boendeutgifter som överstiger 40 procent av disponibel inkomst, uppgår till 15 procent av alla hushåll. Vartannat hushåll med ohållbara boendekostnader bor i hyresrätt. 

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

För frågor om rapporten:
Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

För frågor rörande norra Skåne:
Ludvig Bayerlein
Bostadspolitisk strateg, Hyresgästföreningen region norra Skåne
Ludvig.bayerlein@hyresgastforeningen.se


 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

När Hyresgästföreningen i rapporten Hyresgästerna 2022 undersökt trygghetsfrågan visar det sig att hyresgäster är mer otrygga än andra. Belysning, sociala insatser och ökad närvaro av väktare och polis är åtgärderna som otrygga helst av allt vill se. Rapporten visa också att hyresgäster - men även de som bor i bostadsrätt - upplever höga boendekostnader som en stor otrygghetsfaktor i sitt dagliga liv.  
Twittra det här

Citat

Det finns åtgärder som bevisat höjer tryggheten i ett område. Dom måste införas, så enkelt är det. Men samtidigt är det viktigt att kostnaderna inte bara landar på hyresgästerna. Ansvaret för trygghetsproblemet är gemensamt och det är frågan om fler bostäder också.
Ludvig Bayerlein, bostadspolitisk strateg Hyresgästföreningen norra Skåne