Hyresgästers ekonomiska kris i Skåne kräver politiska lösningar

Report this content

I Sydsverige har 3 av 10 hyresgäster hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin och 6 av 10 hyresgäster uppger att de känner en oro för att klara sin privatekonomi. Det visar en undersökning från Enkätfabriken, på uppdrag av Hyresgästföreningen. Det resultatet kräver två saker, dels ett överseende från landets hyresvärdar och dels en väckarklocka för politikerna om att vara beredda att sätta in åtgärder.

Resultaten är både ett uppvaknande och en varningssignal. Hyresgästföreningen är precis som Kronofogden oroliga för hur hyresgästers ekonomi kommer att utvecklas under pandemin. Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker, inte minst i förebyggande syfte.

– Det har gått ett år sedan även Sverige drabbades av pandemin. Det är hög tid för landets ansvariga politiker i riksdag och regering att tillsätta de lättnader de har pratat om sedan pandemins början. Just nu lyser de med sin frånvaro. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt för kommunerna att ta hand om, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Hyresgästföreningen har följt utvecklingen för landets hyresgäster under pandemin. Det är viktigt för att organisationen på bästa sätt ska kunna slå vakt om hyresgästernas rättigheter. En delrapport släpptes under juli 2020 och nu publiceras statistik för hela 2020. Den visar att utvecklingen från i somras håller i sig och oron hos hyresgäster i hela landet har ökat med 2 procent.

I Sydsverige, där Blekinge och Skåne ingår, visar undersökningen att:

- 6 av 10 hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att deras privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
- 3 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin
- 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

Idag har vi den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet. Hyresgästföreningen varnade redan i våras för att vi kan vara i startgroparna av en allvarlig utveckling där alltfler hyresgäster kommer att få det svårt att betala hyran.

– Det är bra att regeringen har höjt arbetslöshetsersättningen. Men det blir samtidigt märkligt att man har tagit bort det höjda bostadsbidraget som har varit till de barnfamiljer som har de minsta ekonomiska marginalerna, säger Kenneth Gustavsson.

Hyresgästföreningen föreslår bland annat:

  • Höjda, tillfälliga bostadsbidrag som vänder sig till både barnfamiljer och ensamstående. Och de ska inte behöva betalas tillbaka.
  • En Hyresfond bör instiftas under den tid som pandemin pågår. Det är en bra investering för en kort lösning till dess att ett drabbat hushåll kan komma på fötter igen.

– Dessa åtgärder kan vara det som blir bryggan över för de som har en tillfällig ekonomisk svacka så man klarar av att behålla sitt boende. Jag vill också vädja till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjuda dem hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

För mer information:
Undersökningen om hyresgästers situation under Coronatider: www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten2020

Våra krav för landets hyresgäster: https://www.hyresgastforeningen.se/coronakrav/

Om samtal till rådgivningen

Hyresgästföreningen får regelbundet in samtal från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin.

Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?

En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan.
Hyresgästföreningen hjälper så klart sina medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media