Hyresgästers ekonomiska kris kräver politiska lösningar

Just nu förlorar många människor sina jobb, får svårigheter att betala sin hyra och som konsekvens tvingas till desperata utvägar som att köpa mat på kredit. I västsverige uppger 7 av 10 hyresgäster att de känner en oro för att klara sin privatekonomi.

I Västsverige har 4 av 10 hyresgäster hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin. Det visar en färsk undersökning från Enkätfabriken, på uppdrag av Hyresgästföreningen.

–Vi får in många samtal från oroade hyresgäster som inte vet hur länge till de kommer att kunna betala sin hyra. Utvecklingen är allvarlig och den ekonomiska krisen kräver politiska lösningar, säger Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Hyresgästföreningen har lyckats påverka politiken. Tidigare under våren kunde vi glädjas åt en förstärkning av bostadsbidragen. Utöver det har A-kassan förstärks för att fler ska kunna bli berättigade. Men det räcker inte. Nu krävs det att politikerna agerar.   

–Hyresgästföreningen har tagit fram ett trettonpunktsprogram för hyresgäster i och med Coronakrisen. Vi vill bland annat se en hyresfond där hyresgäster som på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran, hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar, förklarar Lennart Derehag.

Undersökningen visar att i västsverige: 

  • uppger 7 av 10 hyresgäster att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
  • har hittills 4 av 10 hyresgäster fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin
  • känner 4 av 10 hyresgäster en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

Enligt Hyresgästföreningen finns det en låg kännedom hos allmänheten om gällande rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. –Det är viktigt att landets hyresvärdar hjälper sina hyresgäster med lösningar i denna svåra tid. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Lennart Derehag.

För mer information:
Lennart Derehag, regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
010-459 14 11
Lennart.derehag@hyresgastforeningen.se


Undersökning: Hyresgästers privatekonomi under Coronapandemin:
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/hyresgasters-privatekonomi-under-coronapandemin-var2020-pdf.pdf

Undersökning: Hyresgästers boende under Coronapandemin:
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/hyresgasters-boende-under-coronapandeminvar2020-pdf.pdf

Vårt trettonpunktsprogram för hyresgäster i och med Coronapandemin:
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/sa-klarar-vi-krisen/

Om samtal till Hyresgästföreningens rådgivning
Hyresgästföreningen får in ca 150- 250 samtal per vecka från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin. Antalen samtal har i stort hållit i sig sedan pandemin och permitteringarna började.

Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?
En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan. Hyresgästföreningen hjälper så klart sina medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Pressjour
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

7 av 10 hyresgäster i västsverige uppger att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
Twittra det här
4 av 10 hyresgäster i västsverige har hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin
Twittra det här
4 av 10 hyresgäster i västsverige känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin
Twittra det här

Citat

Vi får in många samtal från oroade hyresgäster som inte vet hur länge till de kommer att kunna betala sin hyra. Utvecklingen är allvarlig och den ekonomiska krisen kräver politiska lösningar.
Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.