Hyresgästföreningen: inte läge för höga hyreshöjningar

Report this content

Med en fortsatt pågående pandemi och osäker ekonomisk utveckling går Hyresgästföreningen in i förhandlingarna om 2022 års hyresjusteringar. I pandemins spår har tusentals blivit av med sina jobb och varslats. Förra sommaren hade Sverige en högre arbetslöshet än under finanskrisen och löneökningstakten sjunker. Hyresgästföreningen efterfrågar därför lägre hyreshöjningar än fjolårets.

– Justeringarna av hyrorna för år 2022 bör ligga på en lägre nivå än för år 2021. Vi förväntar oss en förståelse för detta från fastighetsägarna. I år är inte året för stora hyreshöjningar, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Under de senaste åren har Sverige i stort sett haft obefintlig kostnadsutveckling med fallande BNP och mycket låg ränteutveckling. Detta påverkar kommunerna runt om i landet och de lokala förutsättningar som hyresförhandlingarna utgår ifrån. Kombinerat med låga höjningar av kommunala taxor och avgifter på de flesta håll gynnas fastighetsägarna, menar Hyresgästföreningen.

– Fastighetsägarna borde inte ha något behov av större hyreshöjningar. Låga höjningar skulle innebära en ökad trygghet för landets 3 miljoner hyresgäster. Det skulle innebära en viktig del i omstarten av landets ekonomi efter pandemin, säger Marie Linder.

Inför förra årets hyresförhandlingar rådde en låg kostnadsutveckling och en försvagad hushållsekonomi. I ett spann mellan 0 och 3,37 procent höjdes hyrorna med i snitt 1,32 procent för år 2021.

– När vi nu tar sikte på år 2022 ser vi siffror som fortsatt att peka neråt och fortsatta utmaningar för hyresgäster att klara sin ekonomi. Därför behöver hyreshöjningarna följa utvecklingen och bli lägre än förra året, säger Marie Linder.

Fakta

Arbetslöshet

2018                    2019                    2020

6,3%                   6,8%                   8,3%

BNP per capita

2018                    2019                    2020 (preliminärt)

0,8%                   1,0%                   -3,5%

Inflation exklusive hyresförändring (KPIF-H)

2018                    219                                2020

2,3%                   1,6%                               0,4%

Utveckling av reporänta vid årets slut i procentenheter   

2018                                   2019                                    2020

0                                          0,25                                     0,25

Utveckling av Taxebundna kostnader

2018                    2019                    2020

6,10%                 2,70%                 -1,80%

Utveckling av förvaltnings och underhållskostnader

2018                    2019                    2020

2,55%                 1,96%                 3,29%

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media