HYRESGÄSTFÖRENINGEN ANORDNAR KONFERENS OM FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD I KARLSKOGA

Report this content

Hyresgästföreningen Karlskoga anordnar den 13 oktober en konferens med titeln ”Bo och Boende i Karlskoga 2021 – Hur vill vi att framtiden ska se ut?”

Konferensen hålls på Björkborns herrgård i Karlskoga och på listan över inbjudna står kommunfullmäktiges samtliga ledamöter, företrädare för det kommunala bostadsföretaget Karlskogahem AB och privata fastighetsägare samt för det lokala näringslivet.

-”Bostadsmarknaden är en viktig och central del i Karlskogas infrastruktur, därför är det viktigt att vi får till stånd ett brett och bra samtal mellan alla berörda lokala aktörer kring bostadsmarknadens framtid i Karlskoga. Vi hoppas att konferensen kan bli ett startskott och en plattform för ett fördjupat sådant samtal”, säger Marianne Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Karlskoga.

Inbjudan med program för konferensen samt länk till anmälan bifogas detta pressmeddelande

För övriga upplysningar, vänligen kontakta

Marianne Svensson, ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga, telefon 010-459 15 24
Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen, region mitt, telefon 070-245 46 13

Region Mitt
Regional pressjour Mitt
010-459 15 00
info.mitt@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera