Hyresgästföreningen antar nytt klimatpolitiskt program

Report this content
Klimatet är en ödesfråga för alla människor, vi har bara ett jordklot och det behöver vi vara rädda om, så inleds det nya klimatpolitiska program som Hyresgästföreningens stämma har antagit.  

– Hyresrätten är det mest klimatsmarta boendet, men mycket mer måste göras. Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av alla Sveriges utsläpp och måste ner till noll fortast möjligt. Det tänker vi i Hyresgästföreningen driva på för, säger Ola Palmgren, Hyresgästföreningen.  

Det klimatpolitiska programmet är uppdelat i fyra kapitel: klimat, cirkulär ekonomi, giftfria material och förutsättningar för att leva klimatsmart och resurssnålt. Ett genomgående tema är att omställningen behöver ske på ett sätt som inte ökar klyftorna i samhället.  

– Politiken måste se till att det inte blir hyresgästerna som betalar notan för klimatomställningen, kostnaderna måste fördelas rättvist. Därför behöver staten hjälpa till med stöd och finansiering, säger Ola Palmgren. 

Ett utvecklingsområde som identifieras i programmet är renoveringar och den utbredda förekomsten av konceptrenoveringar som görs på tomma hyresrätter för att kunna höja hyran. 

– Utvecklingen med konceptrenoveringar är fullkomligt ohållbar. Att blåsa ut hela lägenheter för att byta ytskikt och vitvaror utan att göra långsiktigt underhåll, bara för att kunna höja hyran maximalt, är riktigt dåligt för både människor och miljö. Vi kräver åtgärder för att underhåll av lägenheter ska kunna genomföras på ett hållbart sätt, säger Ola Palmgren. 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar