Hyresgästföreningen Aros- Gävle skickar öppet brev till kommunfullmäktige i Norrtälje

Report this content

Det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen har inlett de av bolaget påkallade förhandlingarna avseende hyrorna för 2021. Roslagsbostäder har yrkat 2,9 % hyreshöjning för 2021. Ett yrkande som Hyresgästföreningen tycker är för högt.

- Yrkandet tyder på en oförståelse för den situation som Norrtäljes hyresgäster befinner sig i, säger Lena Jansson Nordin förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Vi vill med detta brev mana till besinning och visa på att nu är ett ypperligt tillfälle för såväl politiker som Roslagsbostäder att ta sitt ansvar i den mycket exceptionella situation vi befinner oss i, säger Lena Jansson Nordin-

Hyresgästföreningen menar att, sammanvägt Roslagsbostäders ekonomiska förutsättningar och den situation hyresgäster befinner sig i, bör bolaget dra tillbaka sitt yrkande och besluta att avstå från hyreshöjning för 2021.

I brevet pekar Hyresgästföreningen på två saker som politikerna kan göra för att underlätta för en sådan lösning:

  1. Låt vinsten från fastighetsförsäljningar i sin helhet stanna i bolaget.
  2. Se över nivån på borgenavgiften. 
 

Se brevet nedan:


Öppet brev till Norrtäljes kommunfullmäktige 

Hur rimligt är det med hyreshöjning nu? Känner du ett ansvar som politiskt vald?

Det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen har inlett de av bolaget påkallade förhandlingarna avseende hyrorna för 2021. Mot bakgrund av Sveriges Allmännyttas vägledning till sina medlemsföretag blev vi inte direkt chockade men ändå djupt bekymrade och förvånade över bolagets världsfrånvända inställning då yrkandet visade sig vara 2,9 procent. Det tyder på en oförståelse för den situation som Norrtäljes hyresgäster befinner sig i.

Enligt den allra färskaste prognosen ser arbetslösheten under 2021 ut att hamna på cirka 10 procent. I Norrtälje kommun har man märkt en, som Norrtelje tidning beskriver det, ”lavinartad ökning av personer i ekonomisk nöd”. Under perioden 1 januari till 18 september 2020 hade socialkontoret 1712 ansökningar om försörjningsstöd – att jämföra med 959 ansökningar 2019. Socialnämndens ordförande i kommunen säger att ”det är tråkigt men inte oväntat”. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program var i oktober 2020 1833 personer. I augusti 2019 var motsvarande siffra 1359 personer, vilket innebär en ökning med 34,9 procent.

Roslagsbostäder motiverar yrkandet med hänvisning till nationella parametrar för 2017 – 2019, som BNP, KPI, reporänta med mera, och menar att bolagets hyror inte utvecklats i takt med kostnaderna.

Såväl Sveriges Allmännytta och deras medlemsföretag, såsom Roslagsbostäder, lutar sig mot vissa prognoser om den ekonomiska utvecklingen nästa och kommande år. Man tror sig vara säkra på att både KPI och BNP kommer att vända upp kraftigt redan nästa år och att det därför är i sin ordning att yrka

2,9 procent i hyreshöjning 2021. Kalkyler som pekar på en snabb och kraftig ekonomisk återhämtning 2021 framstår i nuläget som mer och mer osannolika allteftersom tiden går och pandemin återigen slår mot samhället med förnyad kraft.

Samtidigt kan vi konstatera att överenskommelsen gjord på prognoser hösten 2019 kraftigt har överkompenserat bolaget 2020.

Taxeökningar på VA, värme och el brukar vara ett återkommande argument från bolagen, så också Roslagsbostäder. Vad gäller taxornas utveckling i Norrtälje kommun har det kommit till vår kännedom att VA-taxan förändras, vilket under nästa år kommer att medföra lägre VA-kostnader för flerbostadshus. Riksmedia har nyligen rapporterat om välfyllda vattendepåer, vilket indikerar lägre rörliga elpriser.

Ur ett ekonomiskt perspektiv går det bra för Roslagsbostäder. 2019 redovisade bolaget ett resultat efter finansiella poster på 14,1 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgick till 170,5 miljoner kronor. En ökning jämfört med 2018 med 6,7 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 pekar mot ett resultat i samma härad som för 2019. På intäktssidan i prognosen för 2020 återfinns också ett avsevärt antal miljoner som ett resultat av bolagets fastighetsförsäljning. Frågan hur dessa pengar skall användas är högintressant inför förhandlingarna. Kommer kommunen att ta dessa pengar?Borgensavgiften har varit en fråga som Hyresgästföreningen drivit under många år i Norrtälje kommun. Vi ifrågasätter starkt om en borgensavgift på 0,8 procent är rimlig.  

Ja, socialnämndens ordförandes uttalande stämmer. Det var inte oväntat med ökningen av personer som söker försörjningsstöd. Och Roslagsbostäders vittnesmål om att man inte märkt någon ökning av antalet hyresgäster som fått betalningsproblem har sin förklaring. Det är nämligen så att det hyresgäster prioriterar när det kommer till att betala räkningar - det är hyran. Man måste ju ha någonstans att bo. Andra räkningar får stryka på foten, alternativt söker man försörjningsstöd från kommunen om man inte har andra lånemöjligheter.

Givet den ovan beskrivna verkligheten:

Hur tänker Roslagsbostäders ledning och styrelse? Och hur tänker kommunens politiker?

Hyresgästföreningen menar att, sammanvägt Roslagsbostäders ekonomiska förutsättningar och den situation hyresgäster befinner sig i, bör bolaget dra tillbaka sitt yrkande och besluta att avstå från hyreshöjning för 2021.

Vad kan då Norrtäljes kommunpolitiker göra för att medverka till en sådan lösning? Specifikt finns det två åtgärder som vi särskilt vill peka på:

  1. Låt vinsten från fastighetsförsäljningar i sin helhet stanna i bolaget.
  2. Se över nivån på borgenavgiften. 

Vi vill med detta brev mana till besinning och visa på att nu är ett ypperligt tillfälle för såväl politiker som Roslagsbostäder att ta sitt ansvar i den mycket exceptionella situation vi befinner oss i.

Lena Jansson Nordin, Förhandlingsledare Hyresgästföreningen

Karl-Göran Lindquist, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
 


Kontakt
Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 13 53

Karl-Göran Lindquist, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
Telefon: 017- 652399

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera