Hyresgästföreningen i Laxå kräver sänkt borgensavgift för Laxåhem AB

Report this content

I ett brev till samtliga ledamöter i Laxå kommuns fullmäktige kräver Hyresgästföreningen i Laxå sänkt borgensavgift för Laxåhem. Med nyligen beslutade 0,6% av borgat kapitalbelopp är borgensavgiften i Laxå den högsta i ett kommunalt bostadsföretag bland alla kommuner i Örebro län.

Hyresgästföreningen räknar med att borgensavgiften borde vara ungefär hälften så hög, vilket skulle innebära sänkta kapitalkostnader med över 700 000 kr per år för Laxåhem, pengar som Hyresgästföreningen anser bör användas till underhåll, förstärkt förvaltning och lägre hyreshöjningar.

- Laxåhems borgensavgift är orimlig i relation till företagets kreditrisk. Lagens krav på affärsmässighet innebär att även en för hög borgensavgift strider mot lagen, säger Erik Anfält, förhandlare på Hyresgästföreningen.

- Det allmännyttiga syftet med ett kommunalt bostadsföretag, att säkra bostadsförsörjningen, går före allt annat och när kommunen utsätter sitt bostadsföretag för sådana här omotiverade pålagor äventyras Laxåhems möjligheter att fullgöra sitt allmännyttiga uppdrag, säger Dennis Holmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Då höstens förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Laxåhem står för dörren kommer den höjda borgensavgiften att bli en fråga att hantera vid förhandlingsbordet.

- Vi har i många år haft mycket goda relationer med Laxåhem. Det är tråkigt när kommunen spelar in problemfrågor som landar på parterna att hantera i förhandling där de egentligen inte hör hemma, säger Erik Anfält.

För övrig information, kontakta

Erik Anfält, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Mitt tel: 010-459 15 10

E-post: erik.anfalt@hyresgastforeningen.se

Dennis Holmberber, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Mitt på tel: 010-459 15 64

E-post: dennis.holmberg@hyresgastforeningen.se

Region Mitt
Fredrik Wrang
010-459 15 08
fredrik.wrang@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.