Hyresgästföreningen i Västerås välkomnar förslag om investeringsstimulans för nya hyresrätter

Idag presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Västerås ordförande Tomas Östling välkomnar förslaget som han kallar ”ett stort steg i rätt riktning”.

Regeringen satsar nu 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter.

VIKTIGT FÖR VÄSTERÅS
Med närmare 17 000 bostadssökande i Mimerkön och med en rekordstark befolkningsökning har bostadsbristen i Västerås nått bristningsgränsen. Bristen på bostäder påverkar även situationen på arbetsmarknaden och riskerar att hämma den lokala tillväxten.

- Det här förslaget kan komma att få stor betydelse för Västerås. Nu måste vi öka byggandet av hyresrätter som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Människor måste kunna flytta till och från arbete och studier och förändra sitt boende efter hur familjesituationen förändras. Då krävs det en massiv satsning på att bygga hyresrätter med rimliga hyror, förklarar Hyresgästföreningen i Västerås ordförande Tomas Östling.

Men det är inte bara studenter som efterfrågar små och billiga bostäder. Östling påpekar att även många ensamstående pensionärer borde glädjas åt regeringens förslag.

FLER BILLIGA HYRESRÄTTER
Hyresgästföreningen markerar också att det är viktigt att investeringsstödet främst riktar sig till den som vill bygga billiga hyresrätter.

- Hyresgästföreningen har länge efterlyst investeringsstöd kombinerat med ett tak för hyresnivå eftersom det är det enda som har fungerat riktigt effektivt. Förslaget som presenterats idag är därför ett stort steg i rätt riktning, säger Tomas Östling.

Kontaktpersoner

Tomas Östling, ordförande Hyresgästföreningen Västerås, 070- 578 00 41
Johan Lindahl, pressekreterare/bostadspolitisk utredare, 072-7125129


Taggar: