Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken

Boverket har analyserat 2017 års byggande. Antalet färdigställda bostäder uppgår till 53 500 och antalet påbörjade till 67 750. De senaste årens stadiga ökning av antalet påbörjade bostäder har alltså planat ut och byggloven för flerbostadshus sjunker.

– Det är snart 25 år sedan dåvarande regeringen skiftade finansieringsansvaret för bostadsbyggandet från staten till hushållen. Tyvärr är resultatet dåligt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

– Byggtakten i snitt sedan dess har varit knappa 24 000 bostäder per år och hushållens skuldsättning har ökat. För hushåll med bolån uppgick skulden i september förra året till 338 procent av årsinkomsten. Att det nu dessutom finns tecken på att byggandet viker vid första tecken på vakanser visar på ett systemfel, säger Martin Hofverberg.

Enligt Boverket borde byggandet ligga på cirka 80 000 bostäder per år för att klara befolkningsökningen.

– Boverket gör en behovsanalys. Men behov och efterfrågan är två olika saker. Idag ligger risken hos hushåll och företag. Då byggs det för att tillgodose en efterfrågan, inte för att möta ett behov, säger Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen menar att om staten tar över en del av risken, till exempel genom förmånliga topplån, kan marknadens aktörer förmås att bygga till lägre avkastningskrav.

– Det sänker den lägsta möjliga hyran, ökar antalet möjliga hyresgäster och minskar risken för vakanser. Då ökar också möjligheterna att fortsätta bygga när konjunkturen viker, vilket är det enda sättet att möta det behov som Boverket har prognosticerat, säger Martin Hofverberg.

För mer information kontakta:

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media