Hyresgästföreningen kräver krisåtgärder med anledning av coronaviruset

Report this content

Hyresgästföreningen vill se akuta åtgärder för att underlätta för dem som påverkats av coronaepidemin och bor i hyresrätt. Hyresgästföreningen får nu signaler om en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Därför föreslår Hyresgästföreningen bland annat en statlig hyresfond och hyresrabatter.

–Vi befarar att många branscher där det nu går stora varsel har många hyresgäster, och då måste man titta på vad man kan göra för att se till att man klarar hyrorna för dem under den här perioden. Det vore förödande om en pandemi övergår till masshemlöshet, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

 

De som nu drabbas av uppsägningar och varsel tillhör bland annat hotell-, restaurang- och turistbranschen, en utsatt grupp eftersom många av dem har osäkra anställningar. Dessa grupper är enligt Hyresgästföreningen överrepresenterade bland hyresgäster.

 

På tisdagen rekommenderade Finansinspektionen bankerna att låta bostadsägare minska eller pausa amorteringarna under en period om de drabbas av inkomstbortfall kopplat till coronaviruset. Bostadsminister Per Bolund uppgav i SVT Morgonstudion den 19 mars att regeringen lyssnar på sådana rekommendationer.

 

–Jag har den största respekt för att man måste se till gruppen som har ägt boende men det är de som också har haft de största skattelättnaderna de senaste åren. Det är anmärkningsvärt att regering och myndigheter inte ser till alla boende. Just nu åsidosätts landets tre miljoner hyresgäster, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästernas stödpaket

För att underlätta för landets tre miljoner hyresgäster, och för det fortsatta bostadsbyggandet, föreslår Hyresgästföreningen ett stödpaket.

 

Statliga åtgärder för att motverka hemlöshet

  • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
  • Höj, tillgängliggör och gör det lättare att få bostadsbidrag.
  • Ökade resurser till försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg.  

 

Statliga åtgärder för ett fortsatt bostadsbyggande

  • Statliga topplån till låg ränta.
  • Utökat investeringsstöd (utökad volym).
  • Generösare kreditgarantier.

 

Hyresvärdarnas åtgärder för att motverka hemlöshet

  • Hyresrabatter/Hyresfria månader så länge Coronakrisen pågår.
  • Ha överseende med sena hyresinbetalningar.
  • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att Coronakrisen är över.
  • Stopp för uppsägningar/vräkningar.

 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

 

Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi befarar att många branscher där det nu går stora varsel har många hyresgäster, och då måste man titta på vad man kan göra för att se till att man klarar hyrorna för dem under den här perioden. Det vore förödande om en pandemi övergår till masshemlöshet
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen