Hyresgästföreningen kräver skadestånd av privatvärd i Göteborg

Report this content

Hyresgästföreningen i Västra Sverige kräver en hyresvärd i Göteborg på ett skadestånd på 300 000 kronor mot för brott mot förhandlingsordningen.

- Det är viktigt att markera när en hyresvärd inte följer den lagstiftning som är till för att skydda hyresgästerna, säger Sara Andersson, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen.

Hyresvärden Stig Hedlunds Fastighetsförvaltnings AB genomförde under 2020 en omfattande renovering av sin fastighet på Rosensköldsgatan 11 i Johanneberg i Göteborg. Fastighetens 30 lägenheter byggdes om och moderniserades och samtidigt omvandlades fastighetens vindsutrymme till tre helt nya lägenheter

- Problemet här är att hyresvärden inte erbjöd de ursprungliga 30 hushållen något som helst inflytande före eller under renoveringen. Vi har då som policy att avvakta med en förhandling om nya hyresnivåer tills renoveringen är genomförd, säger Johanna Silebäck, förhandlare på Hyresgästföreningen.

I det här fallet valde hyresvärden dessutom att höja hyrorna utan stöd i en överenskommelse, vilket vi menar är ett brott mot den lagstadgade förhandlingsskyldigheten.

Ett krav på 300 000 kronor i skadestånd har nu lämnats in till hyresnämnden i Göteborg. Brott mot hyreslagens förhandlingsordning och krav på skadestånd är ganska ovanliga och syftet med kravet är inte i första hand att försöka driva in en summa pengar utan att göra en kraftig markering mot hyresvärden.

- I det här fallet kände vi att det var väldigt viktigt eftersom hyresgästernas lagstadgade rättigheter sattes ur spel. I nästa steg vill vi att berörda hyresgäster får en återbetalning av den överhyra som de tvingats betala, och att hyresnivåerna återställs till den nivå som gällde före renoveringen. I slutändan vill vi också förhandla hyran så att den hamnar på en rimlig nivå, säger Sara Andersson, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen.

Presskontakter:
Hyresgästföreningen region Västra Sveriges pressnummer: 010-459 24 00
Johanna Silebäck, förhandlare på Hyresgästföreningen
Mejl: johanna.sileback@hyresgastforeningen.se
Sara Andersson, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen
Mejl: sara.andersson@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media