Hyresgästföreningen kritisk till vinstplock från Svalövsbostäder

Report this content

Idag den 14 oktober lägger den politiska majoriteten i Svalöv fram förslag på kommunstyrelsens möte om att plocka ut fyra miljoner kronor från det kommunala bostadsbolaget Svalövsbostäder. Pengar ska täcka kostnader för lekplatser, mottagande av flyktingar och andra sociala insatser i kommunen. Hyresgästföreningen är kritisk och menar att det inte bara är hyresgäster som ska betala kommunens sociala kostnader.

Det råder bostadsbrist i Svalöv och de senaste åren har bolaget byggt nytt med hjälp av investeringsstödet från staten. Men om det ekonomiska utrymme som skapas med hjälp av investeringsstöd plockas ut ur bolaget till kommunen försämras möjligheten till byggnation av fler nya bostäder.

– Det ska inte enbart vara hyresgäster i Svalövsbostäder som ska täcka upp för kommunens sociala satsningar. Det måste fördelas lika på alla som bor i kommunen genom skatten. Vinstuttag är ingen långsiktig lösning, säger Merete Sundsholm, ordförande i Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Ärendet och ett första beslut tas hos kommunstyrelsen idag och sedan ska det slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige måndagen den 28 oktober.

– Hur kommer detta påverka hyresgästerna och Svalövsbostäder? Kommer hyran behöva höjas ytterligare för att klara vinstuttag och försämras servicen från bolaget om de inte får behålla de hyresintäkter de nu får? säger Merete Sundholm.

För mer information kontakta vår presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42

Taggar:

Prenumerera

Media

Media