Hyresgästföreningen lanserar ett renoveringspaket för att skapa ordning och reda i renoveringsvågen

Report this content

Det har gått nästan 50 år sedan miljonprogrammens bostäder färdigställdes. Det som då gav bostäder åt många står idag inför ett stort renoveringsbehov. När renoveringar genomförs blir resultatet inte sällan höga hyreshöjningar vilket skapar konflikter mellan fastighetsägare och hyresgäster. Bara år 2023 kommer cirka 34 000 hyreslägenheter genomgå en större renovering. För att motverka konflikter och möjliggöra för trygga och hållbara renoveringar lanserar Hyresgästföreningen renoveringspaket Renovera Sverige. 

– Renoveringar är en självklart och återkommande del av en fungerande fastighetsskötsel. Men i frånvaro av bra ekonomiska villkor har renovering resulterat i skyhöga hyresökningar och renovräkningar, det vill säga att folk inte har råd att bo kvar. Nu går vi före och tar fram förslag som gynnar renoveringarna av de bostäder som verkligen behöver rustas upp men utan att det resulterar i en hyreschock för hyresgästerna, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.  

De kommande 10 åren står 200 000 lägenheter inför omfattande renovering. Renoveringar som, om inget görs, äger rum utan statligt stöd och med ogynnsamma skattevillkor. Det skapar onödiga konflikter när renoveringsbehovet krockar med hyresgästernas behov av trygghet och förutsägbara boendekostnader. 

– Renovera Sverige-paketet skulle kunna sänka hyran för en vanlig hyresgäst med ungefär 1 200 kronor i månaden efter en renovering, möjliggöra energieffektivisering, renovering på svagare marknader och stärka möjligheten att genomföra löpande underhåll. Därtill gynnas hållbara miljörenoveringar och återbruk samtidigt som incitamenten till att genomföra onödiga renoveringar som hyresgästerna inte vill ha minskar, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av rapporten Renovera Sverige

RENOVERA SVERIGE  

Infasning: Ett krav på infasning av all ny hyra införs, där hyror inte tillåts höjas mer än fem procent utöver den årliga justeringen. Hyreshöjningar som är större än så ska istället fasas in till dess att den nya hyran är nådd.  

Renoveringsstöd: Ett stöd vid omfattande renovering införs. Stödet syftar till att underlätta renovering och infasning av ny hyra. Stödet gynnar långsiktiga ägare med en försiktig renoveringsstrategi och tillgängliggör fler lägenheter för den kommunala kön eller för fördelning av sociala skäl. Stödet täcker 40 procent av infasningsförlusten, kostnaden för infasning som uppstår av skillnaden mellan den nya hyran och den rabatterade hyran som ska betalas fram till dess att den nya hyran har fasats in. Renoveringar som använder metoder som är mer miljöanpassade än vad som är gängse gynnas med en miljöbonus, där stödet täcker 50 procent av infasningsförlusten.  

Energieffektiviseringsstöd: Det tidigare stödet för energieffektivisering, som finns juridiskt men inte längre finansieras i och med höstbudgeten 2021, fungerade bra och bör i huvudsak behållas så som det är formulerat, samt återfå sin finansiering. 

Moms på hyra: En låg moms på hyran skulle sänka kostnaden för omfattande renoveringar. Moms skulle även underlätta genomförandet av nödvändiga renoveringar i hyreshus på svaga marknader och minska ojämlikheten i beskattningen mellan upplåtelseformerna. 

Skattefria underhållsfonder: Periodiseringsfonder, eller skattefria underhållsfonder, underlättar för bostadsbolag att sköta löpande underhåll på ett mer effektivt sätt och stärker hyresgästernas rätt till löpande underhåll. 

Förstärkt bostadsbidrag: En förstärkning behövs bland annat för att säkerställa trygghet i boendet i samband med renoveringar. Inkomstgränserna behöver vidgas för att uppdatera gränserna till inkomstutvecklingen.  

Kostnader: I huvudsak kommer kostnaderna för renoveringarna att hanteras av fastighetsägare och hyresgäster. Förslaget innehåller delar där staten är med och betalar. Renoveringsstödet beräknas kosta omkring 760 miljoner år 2023, för att sedan minska till omkring 250 miljoner årligen mot slutet av 2020-talet. 

En återfinansiering av stödet för energieffektivisering skulle kosta omkring en miljard årligen. Medan en enklare uppskattning av momsreformen beräknas kosta ungefär 15 miljarder årligen. 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Renoveringar är en självklart och återkommande del av en fungerande fastighetsskötsel. Men i frånvaro av bra ekonomiska villkor har renovering resulterat i skyhöga hyresökningar och renovräkningar, det vill säga att folk inte har råd att bo kvar. Nu går vi före och tar fram förslag som gynnar renoveringarna av de bostäder som verkligen behöver rustas upp men utan att det resulterar i en hyreschock för hyresgästerna.
Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen
Renovera Sverige-paketet skulle kunna sänka hyran för en vanlig hyresgäst med ungefär 1 200 kronor i månaden efter en renovering, möjliggöra energieffektivisering, renovering på svagare marknader och stärka möjligheten att genomföra löpande underhåll. Därtill gynnas hållbara miljörenoveringar och återbruk samtidigt som incitamenten till att genomföra onödiga renoveringar som hyresgästerna inte vill ha minskar.
Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av rapporten Renovera Sverige