Hyresgästföreningen lanserar Marknadshyreskollen för hyresgäster i Malmö

Report this content

Just nu pågår en utredning om att införa så kallad fri hyressättning i nyproduktion. Ett betänkande är beräknat till den 31 maj i år. Beroende på vilka förslag som läggs fram kan ett system med marknadshyror införas i Sverige. Hyresgästföreningen lanserar därför Marknadshyreskollen, en konsumenttjänst som synliggör konsekvenserna för hyresgästers privatekonomi i Malmö och åtta andra städer.

Hyresgästföreningen vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyreskollen är organisationens verktyg för den hyresgäst som vill få reda på hur marknadshyror kan komma att påverka boendekostnaderna, både för hyran och privatekonomin.

– Marknadshyror skulle möjligen göra så att bostadsköerna försvinner på pappret eftersom urvalskriteriet för att få en hyresrätt är att den som är villig att betala mest är den som får kontraktet. Problemet är att bostadsbristen inte försvinner på riktigt med marknadshyror, andelen av befolkningen som behöver någonstans att bo minskar inte och antalet bostäder ökar inte heller. Om det blir fri hyressättning i nyproduktion så innebär det alltså inte att man kommer att bygga bort bostadsbristen. Samtidigt kommer alla lägenheter som byter hyresgäst uppgraderas till en högre standard och därigenom få en ännu högre hyra. Det ligger i fastighetsägaren intresse att det finns en efterfrågan på nybyggda lägenheter och därmed också en bostadskö. När betalningsförmågan inte finns så avstannar produktionen oavsett om det saknas bostäder, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Användaren kan söka via en karta eller genom att skriva in valfri adress. Beroende på stadsdel och stad får de information om nuvarande genomsnittliga hyra, förändrad hyra med ett system med marknadshyror och vilka konsekvenserna blir för privatekonomin i form av minskat konsumtionsutrymme.

Söktjänsten baserar sina resultat på de marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.  Rapporten för Malmö visar att det kan bli allvarliga konsekvenser för samhällsutvecklingen i allmänhet och hyresgästerna i synnerhet, för deras privatekonomi och möjligheter att få ett tryggt hem.

I genomsnitt går hyran upp med 13 procent i Malmö om marknadshyra införs. För en tvåa på 59 kvm innebär det att hyran går upp från 6 726 kr/mån i genomsnitt idag till 7 541 kr/mån i marknadsscenariot. Lägsta marknadshyran skattas till 5 801 kr/mån (Fosie), högsta till 8 986 kr/mån (Centrum).

Hushållen lägger redan i genomsnitt 28 procent av sin inkomst på hyran. Med höjda hyror blir det såklart mer. Ramboll har även räknat på hur hyreshöjningen skulle minska hushållens konsumtionsutrymme och resultatet är att konsumtionsutrymmet skulle minska med 5 procent i Malmö.

– Idag bor 40 procent av malmöborna i hyresrätt, så en betydande del av Malmös invånare skulle påverkas direkt av marknadshyror. Redan idag finns det en ökande strukturell hemlöshet, det vill säga hemlöshet utan någon underliggande social problematik. Det är många hushåll som inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på dagens bostadsmarknad. Den gruppen kommer att öka med marknadshyror och om vi inte vill ha en utbredd hemlöshet kommer kommun och stat behöva bidra med olika typer av ekonomiskt stöd. Stöd som kommer från de offentliga finanserna och skattebetalarna, men som slutligen landar hos fastighetsägarna, säger Kenneth Gustavsson. Sverige har redan provat marknadshyror. Vi känner till effekterna det ger – trångboddhet, otrygghet och dåliga boendeförhållanden. Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

För mer information:

Marknadshyreskollen: www.hyresgastforeningen.se/marknadshyreskollen/malmo

Marknadshyresrapporten: https://www.hyresgastforeningen.se/marknadshyrormalmo

För mer information om Hyresgästföreningens arbete mot marknadshyror: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/nej-till-marknadshyror/tillsammans-stoppar-vi-marknadshyror/

Kampanjen Säg nej till regeringens hyreschock: https://hyreschock.info/

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media