Hyresgästföreningen manar till försiktighet i de fortsatta hyresförhandlingarna

Report this content

Just nu pågår de årliga hyresförhandlingarna, där den genomsnittliga hyresökningen hittills ligger på ca 1,42 procent. Pandemin har inneburit att många hyresgäster känt stor oro över att kunna betala hyran. Med ett fortsatt osäkert läge med nya mutationer och smittspridning, kräver Hyresgästföreningen lägre hyresökningar än förra året.

– Fastighetsbolagens ekonomi är fortsatt mycket stabil och god, hyresvärdarna borde inte ha något behov av större hyreshöjningar. Låga höjningar skulle innebära en ökad trygghet för landets 3 miljoner hyresgäster, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarnas yrkanden ligger hittills i snitt på 3,14 procent. 285 951 lägenheter har nu färdigförhandlade hyror, vilket motsvarar ca 21 procent av alla lägenheter. Stora delar av Göteborg, Stockholm och Malmö ingår i detta.

– Istället för att bidra till ökad oro är det viktigt att vi skapar hyrestrygghet för landets hyresgäster, säger Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen.

Under de senaste åren har Sverige i stort sett haft obefintlig kostnadsutveckling med fallande BNP och mycket låg ränteutveckling. Detta påverkar kommunerna runt om i landet och de lokala förutsättningar som hyresförhandlingarna utgår ifrån. Kombinerat med låga höjningar av kommunala taxor och avgifter på de flesta håll gynnas fastighetsägarna, menar Hyresgästföreningen.

Där bostadsrättsinnehavare och villaägare fått undantag från amorteringskrav har hyresgästerna inte fått någonting för att underlätta i sin boendeekonomi.

Om hyresförhandlingarna för 2021
I ett spann mellan 0 och 3,37 procent höjdes hyrorna med i snitt 1,32 procent för år 2021. Hyresgästföreningen sparade genom de kollektiva hyresförhandlingarna 1,3 miljarder kronor till hyresgästerna under 2021. Det visar en jämförelse av fastighetsägarnas yrkanden och utfallet på hyreshöjningarna.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media