Hyresgästföreningen Mölndal överklagar dom till Kammarrätten

Report this content

Förvaltningsrätten anser inte att ett otillåtet koncernbidrag på nästan 5 miljoner kronor från Mölndalsbostäder till moderbolaget strider mot de kommunala befogenheterna. Men Hyresgästföreningen Mölndal ger sig inte och har nu överklagat domen till Kammarrätten i Göteborg.

Bakgrunden till domen i Förvaltningsrätten är att Mölndals kommun under många år har fört över pengar från det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder till moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB i form av ett koncernbidrag. Hur stor överföringen får vara regleras i Allbolagen (lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). År 2013 var överföringen totalt 7,8 miljoner kronor vilket överskred den tillåtna nivån med 4,75 miljoner kronor.

Värdeöverföringarna har kritiserats av både Boverket och Hyresgästföreningen. De har också uppmärksammats av revisorerna och lekmannarevisorerna för Mölndalsbostäder.

I fjol valde Hyresgästföreningen Mölndal därför att överklaga kommunstyrelsens beslut om den otillåtna värdeöverföringen på 4,75 miljoner kronor till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Hyresgästerna har påpekat att pengarna istället bör stanna i bostadsbolaget för att användas till underhåll och renoveringar, och att värdeöverföringarna strider mot de kommunala befogenheterna. Mölndals stad hävdade däremot att inga felaktigheter begåtts och fick nyligen medhåll av Förvaltningsrätten som valde att avslå överklagandet. Men Hyresgästföreningen Mölndal nöjer sig inte med detta utan går nu vidare och överklagar Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

- Vi går vidare eftersom det är viktigt att synliggöra de här överföringarna och visa hur fel det hela är. Vi hyresgäster har inte lust att betala till andra kommunala verksamheter längre, som till exempel Gunnebo. Pengarna behövs i Mölndalsbostäder. Men det är nya människor som styr nu i Mölndal och jag hoppas att det kommer bli en ändring framöver, säger Haide Bodehed, ordförande i Hyresgästföreningen Mölndal.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media