Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna

Report this content

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

– Det är en viktig förändring som kommer att stärka bruksvärdessystemet. Med möjligheten att lösa tvister med hjälp av en skiljeman och medling kan vi minska risken för onödigt utdragna förhandlingar och retroaktiva hyresjusteringar. Det är bra både för hyresgäster och hyresvärdar, säger Marie Linder, Hyresgästföreningen och Anders Holmestig, Fastighetsägarna Sverige.

Avtalet mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna innebär att de lägenheter som ingår i det kollektiva förhandlingssystemet och omfattas av Fastighetsägarnas och Hyresgästföreningens gemensamma förhandlingsordning kommer att omfattas av de ändringar i hyreslagen som föreslås i utredningen ”Mer effektiva hyresförhandlingar”.

Parterna är dessutom eniga om att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att utveckla hyresmarknadens funktion och det kollektiva förhandlingssystemet. Arbetsgruppen ska initialt utreda hur ett medlingsförfarande kopplat till de årliga hyresförhandlingarna ska utformas. Fokus därefter ska vara att identifiera gemensamma frågeställningar avseende hyresrätten som upplåtelseform.

– Genom att skapa förutsättningar till tvistelösning i de årliga hyresförhandlingarna inom ramen för de lagförslag som utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar” utarbetat skapas bättre förutsättningar för de årliga hyresförhandlingarna och en utveckling av hyresbostadsmarknaden säger Anders Holmestig, VD för Fastighetsägarna Sverige.

– Det viktiga är att utveckla och stärka de lokala förhandlingarna. I de fall där förhandlingarna låser sig är det bra med tvistelösning, därför är det positivt att vi nu får till en gemensam lösning. Med denna förändring tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av bruksvärdessystemet. För vår del är medling mellan parterna ett första och viktigt sätt att stärka förhandlingsprocessen, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.     

Den nya lagstiftningen förväntas träda i kraft 1 juli 2022. Det innebär att den nya ordningen kommer att gälla för de kollektiva förhandlingarna om justeringen av 2023 års hyresnivå.

Nationell pressjour Hyresgästföreningen

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Kontaktuppgifter Fastighetsägarna

Anders Holmestig, Vd Fastighetsägarna Sverige
Tel: 076-100 76 13 och anders.holmestig@fastighetsagarna.se
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media