Hyresgästföreningen och Matarengihem överens om ny hyra

Report this content

Hyresgästföreningen och Stiftelsen Matarengihem i Övertorneå har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 maj 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,8 procent. Överenskommelsen gäller till och med den 31 mars 2022.

- Våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen har gjort ett mycket gediget arbete och det är glädjande att vi nu lyckats nå en överenskommelse, som båda parter kan vara nöjda med, säger Hyresgästföreningens förhandlare Magnus Westerlund.

Överenskommelsen gäller 500 lägenheter. I förhandlingarna yrkade Matarengihem ursprungligen på en höjning med 14,21 procent.

- Vi blev förvånade över Matarengihems höga utgångsbud och därför känns det extra bra att vi kunde komma överens i slutändan. Rimliga hyror är viktigt för oss hyresgäster, om vi ska ha råd att bo kvar i våra hem, säger Malin Kondor, som är förtroendevald och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

För mer information:
Magnus Westerlund, förhandlare Hyresgästföreningen, 072-551 75 77

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera