Hyresgästföreningen överens med Unobo

Report this content

Hyresgästföreningen och Unobo har kommit överens om nya hyror för 2022. Från och med den 1 april höjs hyrorna med 1,65 procent.

2022 års hyresförhandlingar mellan Unobo och Hyresgästföreningen fick avbrytas när parterna inte kunde komma överens. Unobo valde istället att vända sig till Hyresmarknadskommittén, parternas gemensamma tvistelösningsorgan, som kom med ett medlingsbud som båda parter nu godtagit.

– Det är beklagligt att vi initialt inte kunde komma överens lokalt, hyresförhandlingar avgörs alltid bäst av parterna själva, säger Hyresgästföreningens förhandlare Hasse Dahl.

Unobo har cirka 500 lägenheter i Östersund. Bolaget hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning med 4,68 procent. Överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2022.

Om Hyresmarknadskommittén
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

 

För mer information:
Hasse Dahl, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media