Hyresgästföreningen protesterar mot miljonutdelning från Sandvikenhus

Report this content

Hyresgästföreningen protesterar mot den planerade utdelningen av medel från Sandvikenhus till kommunen, medel som kommer från en tidigare försäljning av fastigheter i Sandvikenhus. 80 miljoner kronor ska föras över från Sandvikenhus till kommunen.

-Det handlar om ett väldigt stort belopp som nu går från Sandvikenhus till kommunens kassa. De här miljonerna bör istället användas för eftersatt underhåll av Sandvikenhus fastigheter, och till nyproduktion av lägenheter i den bostadsbrist som råder, säger Owe Hellberg, förhandlare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Han sätter de 80 miljoner kronor som planeras gå från fastighetsbolaget till kommunen i ett större sammanhang.

-Utdelningen är ett väldigt stort belopp i förhållande till Sandvikenhus AB:s storlek. Om Gävle kommun skulle göra likadant skulle det motsvara mellan 250-300 miljoner kronor.

Hyresgästföreningen var emot försäljningen fastigheter redan när den skedde.

-Vi kritiserade försäljningen, dels för att vi värnar allmännyttans roll, dels för att det var en dålig affär för Sandvikenhus. Intäkterna blev i budgetsammanhang lägre än vad bolaget kunde minska sina kostnader med.

-Den dåliga affären har nu visat sig i hyresförhandlingarna. Sandvikenhus AB har redan länets högsta hyror, men krävde ändå en hyreshöjning på fyra procent och kommer troligen att kräva höga höjningar även i fortsättningen. Det bådar inte gott inför kommande hyresförhandlingar, säger Owe Hellberg.

 

För mer information: 
Owe Hellberg, förhandlare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, 072-578 49 08

Torbjörn Rönnkvist, regionordförande Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, 070-684 96 82 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

De här miljonerna bör istället användas för eftersatt underhåll av Sandvikenhus fastigheter
Owe Hellberg, förhandlare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle