Hyresgästföreningen säger fortsatt nej till marknadshyror

Report this content

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att frågan om hyressättningen för nybyggda lägenheter ska hanteras av bostadsmarknadens parter genom förhandlingar.

– Ska en förhandling fungera måste alla parter vilja bidra till den lösningen. Inte använda politiska förslag som hot. Förhandlingarna mellan parterna kan inte utgå ifrån en punkt i ett avtal mellan politiska partier. Vi vill förhandla om ett system som utgår ifrån vad som är bra för hyresgästerna, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion offentliggjordes den 4 juni. Utredningen föreslår bland annat att fastighetsägaren ensidigt ska bestämma hyran, att fastighetsägaren garanteras hyreshöjningar och att hyrorna får höjas om områdets popularitet ökar. Enligt Hyresgästföreningen innebär det ett systemskifte till marknadshyror.

– Hyresgästföreningen är emot marknadshyror, precis som väljarna. Så som januariavtalets punkt 44 är formulerad innebär det att regeringen föreslår ett systemskifte till marknadshyror. Därför är det bra att parterna istället ges ansvar för hyressättningen men regeringen måste ge oss det fulla mandatet, säger Marie Linder.

Bostadsmarknadens parter består av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. I över femtio år har bostadsmarknadens parter förhandlat villkoren för bostadshyresmarknaden. Förhandlingssystemet har lett till ett starkt konsumentskydd och förutsägbarhet för hyresgästerna, tillsammans med en långsiktigt stabil hyresutveckling för fastighetsägarna.

– Hyrorna är en fråga som bostadsmarknadens parter ska avgöra. Därför vill vi vara en konstruktiv part och bidra. Regeringskrisen är däremot inte vårt ansvar. Det är politikerna som försatt landet i denna situation och det är politikerna som måste lösa den. I förhandlingar om hyrorna kommer vi endast ta ansvar för bostadsmarknaden, säger Marie Linder.

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media