Hyresgästföreningen ser positivt på stoppade utförsäljningar från Karlskogahem AB

Report this content

Karlskoga kommun och Karlskogahem AB har tillkännagivit att den tidigare planerade försäljningen av 92 lägenheter i området Baggängen i Karlskoga är stoppad och inte kommer att bli av. Hyresgästföreningen, som uppvaktat kommunfullmäktige i frågan och är emot en försäljning, mottog beskedet om att försäljningen stoppats med glädje och lättnad.

  • Det är naturligtvis mycket positivt att både kommunen och Karlskogahem tagit sitt förnuft till fånga och insett det uppenbara med att en försäljning bara vore en nackdel för såväl hyresgäster som företaget och kommunen som helhet. Vår förhoppning är nu att frågan om försäljningar av Karlskogahems lägenheter är stoppad även för framtiden, säger Marianne Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Karlskoga.
     
  • Det enda frågetecken för oss är hur det kan komma sig att kommunen och företaget tagit så lätt på försäljningsfrågan med tanke på att berörda hyresgäster inte fått ordentlig information om försäljningsplanerna under processens gång, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen

För ytterligare information, vänligen kontakta Marianne Svensson, ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga på telefon 010-459 15 24 eller Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen på telefon 010-459 15 70.

Taggar:

Prenumerera