Hyresgästföreningen skänker 1 krona för varje underskrift mot marknadshyror till Majblomman

Report this content

Den 31 maj donerar Hyresgästföreningen en krona för varje namnunderskrift mot marknadshyror till Majblomman. Detta för att belysa att behovet av organisationer som Majblomman kommer att öka om marknadshyror blir verklighet. Över 129 500 personer har skrivit under Hyresgästföreningens namninsamling mot marknadshyror. I Hyresgästföreningen region norra Skåne, som även inkluderar södra Halland, har 4 445 namnunderskrifter mot marknadshyror samlats in.

Den 31 maj avslutas den statliga utredningen om hur marknadshyror ska införas för nya hyresrätter. Förslaget om ”fri hyressättning i nyproduktion” innebär ett systemskifte till marknadshyror på den svenska hyresmarknaden. 

- Till en början kommer marknadshyror drabba alla som flyttar till en nybyggd hyresbostad, men vi ser det som självklart att fria hyror i nyproduktionen på sikt kommer att påverka alla hyror. Vi vill inte att hyresbeståndet ska in i en marknadskarusell, utan fortsätta vara en trygg boendeform med förhandlingsbara hyror, säger Merete Sundholm, ordförande för Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, enklare uttryckt, marknadshyror i nybyggda lägenheter kommer innebära tre saker: större obalans till fastighetsägarens fördel, högre hyror samt ett urholkat konsumentskydd. Även om förslaget bara handlar om nybyggda lägenheter kommer det på sikt påverka alla hyresrätter. 

- Många varor på marknaden kan vi avstå ifrån, men ett boende kan vi inte välja bort. Bostaden är och ska förbli en mänsklig rättighet. Därför bestrider vi förslaget mot marknadshyror, säger Merete Sundholm, ordförande för region norra Skåne.

De tydligaste konsekvenserna av marknadshyror är radikalt höjda hyror som kommer leda till att familjer inte har råd att bo kvar vilket i sin tur leder till ökad utsatthet för barn och unga. Första halvåret 2020, under pågående pandemi, drabbades 245 barn av vräkningar i Sverige, varav 34 barn vräktes från sina hem i Skåne och 7 barn från sina hem i Halland. Det var också många barn som under 2020 levde i hushåll med skulder hos Kronofogden. I Skåne var det drygt 30 000 barn och i Halland 4500 barn som levde i hushåll där föräldrar är skuldsatta hos Kronofogden.

- Många hyresgäster har svårt att betala redan höga hyror, och vi anser att det behövs bostäder till rimliga hyror istället för att införa marknadshyror, säger Merete Sundholm, ordförande för region norra Skåne.

Lokalt förtroendevalda medlemmar i Hyresgästföreningen överlämnar namnunderskrifterna till politiker från Centerpartiet och Socialdemokraterna runt om i landet. Överlämningarna livesänds, här hittar du mer information.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Över 129 500 personer har skrivit under Hyresgästföreningens namninsamling mot marknadshyror.
Twittra det här

Citat

Vi vill inte att hyresbeståndet ska in i en marknadskarusell, utan fortsätta vara en trygg boendeform med förhandlingsbara hyror.
Merete Sundholm, ordförande för Hyresgästföreningen i region norra Skåne