Hyresgästföreningen skänker 1 krona för varje underskrift mot marknadshyror till Majblomman

Report this content

Den 31:a maj donerar Hyresgästföreningen en krona för varje namnunderskrift mot marknadshyror till Majblomman. Detta för att belysa att behovet av organisationer som Majblomman kommer att öka om marknadshyror blir verklighet. Nästan 130 000 personer har skrivit under Hyresgästföreningens namninsamling mot marknadshyror. I Hyresgästföreningen region södra Skåne har drygt 10 500 namnunderskrifter mot marknadshyra samlats in.

Den 31:a maj avslutas den statliga utredningen om hur marknadshyror ska införas för nya hyresrätter. Förslaget om ”fri hyressättning i nyproduktion” innebär ett systemskifte till marknadshyror på den svenska hyresmarknaden. I region södra Skåne har 10 513 skrivit under namninsamlingen mot marknadshyror.

– Marknadshyror kommer att föra med sig högre hyror och det blir kännbart för Skånes hyresgäster, säger Kenneth Gustavsson, ordförande för region södra Skåne i Hyresgästföreningen. Det vi inte får glömma är att det på sikt blir kännbart för hela samhället, speciellt för kommunerna som har ett bostadsförsörjningsansvar. För det vet vi, att i spåren av högre hyror kommer många av de som idag lever på marginalerna tvingas att lämna sina hem för en osäker tillvaro. Något som slår speciellt hårt mot barn, fortsätter han.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, enklare uttryckt, marknadshyror i nybyggda lägenheter kommer innebära tre saker: större obalans till fastighetsägarens fördel, högre hyror samt ett urholkat konsumentskydd. Även om förslaget bara handlar om nybyggda lägenheter kommer det på sikt påverka alla hyresrätter. 

– I Skåne finns flera kommuner med inkomst lägre än rikssnittet, och i Malmö bor 40 procent av invånarna i hyresrätt. Konsekvenserna av marknadshyror blir kännbara för många. Redan idag ser vi att den strukturella hemlösheten ökar. Över 30 000 barn i Skåne, en av tio, bor i en familj som har skulder hos Kronofogden eller som skuldsaneras. Vi behöver helt andra politiska tilltag än marknadshyror i nybyggnation för att öka tillgången på hyresrätter till överkomliga priser, säger Kenneth Gustavsson, ordförande för region södra Skåne i Hyresgästföreningen.

Första halvåret 2020, under pågående pandemi, drabbades 245 barn av vräkningar i Sverige.  Konsekvenserna av marknadshyror är radikalt höjda hyror som kommer leda till att familjer inte har råd att bo kvar som i sin tur leder till ökad utsatthet för barn och unga.

Lokalt förtroendevalda medlemmar i hyresgästföreningen överlämnar namnunderskrifterna till politiker från Centerpartiet och Socialdemokraterna runt om i landet. Överlämningarna livesänds, här hittar du mer information.

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera