Hyresgästföreningen skänker en krona för varje underskrift mot marknadshyror till Majblomman

Report this content

Den 31 maj donerar Hyresgästföreningen en krona för varje namnunderskrift mot marknadshyror till Majblomman. Detta för att belysa att behovet av organisationer som Majblomman kommer att öka om marknadshyror blir verklighet. Över 129 500 personer har skrivit under Hyresgästföreningens namninsamling mot marknadshyror. I Hyresgästföreningen region Västra Sverige har över 20 500 namnunderskrifter mot marknadshyra samlats in.

Den 31 maj avslutas den statliga utredningen om hur marknadshyror ska införas för nya hyresrätter. Förslaget om ”fri hyressättning i nyproduktion” innebär ett systemskifte till marknadshyror på den svenska hyresmarknaden. I region Västra Sverige har över 20 500 skrivit under namninsamlingen mot marknadshyror.

– Det här är bara första steget. Vi vet att politiken på sikt förbereder marknadshyror i hela beståndet, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad ordförande för Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, enklare uttryckt, marknadshyror i nybyggda lägenheter kommer innebära tre saker: större obalans till fastighetsägarens fördel, högre hyror samt ett urholkat konsumentskydd
. Även om förslaget handlar om nybyggda lägenheter kommer det på sikt påverka alla hyresrätter. 

– Konsekvensen på sikt blir att vissa inte har råd att bo kvar i sina lägenheter. Många människor måste redan i dag lämna sina lägenheter på grund av renovräkningar. Marknadshyror skulle göra situationen ännu värre genom trångboddhet, andrahandskontrakt med ockerhyror och i värsta fall hemlöshet. Göteborg har idag nästan 4 000 hemlösa och 850 av dessa är barn, säger Ronny Bengtsson.

Första halvåret 2020, under pågående pandemi, drabbades 245 barn av vräkningar i Sverige.  Konsekvenserna av marknadshyror är radikalt höjda hyror som kommer leda till att familjer inte har råd att bo kvar som i sin tur leder till ökad utsatthet för barn och unga.

Lokalt förtroendevalda medlemmar i hyresgästföreningen överlämnar namnunderskrifterna till politiker från Centerpartiet och Socialdemokraterna runt om i landet. Överlämningarna livesänds via Hyresgästföreningens Facebooksida

Kontakt:
Regional presskontakt Hyresgästföreningen region Västra Sverige

Telefon: 010-459 24 00
Mejl: kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media