Hyresgästföreningen skeptisk till Karlskogahems försäljningsplaner

Report this content

Hyresgästföreningen ställer sig skeptisk och frågande till KarlskogaHems offentliggjorda planer på försäljning av 96 lägenheter i området Baggängen i Karlskoga.

Hyresgästföreningen förutsätter att företaget kommer att göra en fullödig och bred analys av konsekvenserna av en försäljning som omfattar effekterna på kort och lång sikt såväl för de berörda hyresgästerna, för företaget som för utvecklingen av Karlskogas bostadsmarknad för framtiden. Hyresgästföreningen betonar också vikten av att om försäljning görs måste det ske till en ny ägare som har förutsättningar att bidra på rätt sätt till den lokala hyresmarknaden, inte uteslutande till den som är beredd att betala mest.

- Det är anmärkningsvärt att försäljningsplanerna kommer från företaget självt utan att Karlskoga kommun som ägare givit ett sådant uppdrag. Förändringar av Karlskogahems bostadsbestånd behöver ju passa in i Karlskoga kommuns planer för hur bostadsmarknaden ska utvecklas i stort och på sikt och vi ställer oss frågande till hur Karlskogahems försäljningsplaner står i förhållande till det, säger Marianne Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Karlskoga.
 

- Vi vet av erfarenhet från andra orter att försäljningar från kommunala bostadsföretag sällan ger långsiktigt positiva effekter vare sig för det säljande företaget, för de berörda hyresgästerna eller för den lokala hyresmarknaden. Karlskoga är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede där det är viktigt att bostadsmarknaden utvecklas i samklang med orten i övrigt. Därför är det viktigt att Karlskogahem inte gör dispositioner med sina fastigheter som i förlängningen går emot vad den lokala bostadsmarknaden behöver, säger Dennis Holmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta

Marianne Svensson, ordförande Hyresgästföreningen Karlskoga, tel 010-459 15 24

Dennis Holmberg, förhandlare Hyresgästföreningen, tel 010-459 15 64

Region Mitt
Regional pressjour Mitt
010-459 15 00
info.mitt@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera