Hyresgästföreningen släpper unik rapport om boende, byggande och hur människor påverkas av bostadsbristen

Report this content

I samarbete med Novus har Hyresgästföreningen frågat över 4 100 svenskar om deras boende i rapporten Hyresgästerna 2022. Rapporten undersöker hur bostadsbristen påverkar människor och deras livsval, om politik som behövs för att lösa bostadsbristen och hur människor önskar att bostadsbristen löses. Rapporten presenteras i sex olika delar. Nu släpps hela rapporten.

- Jag är väldigt stolt över den rapport vi tagit fram. Den visar dels hur människor faktiskt drabbas och begränsas av bostadsbristen. Men också på lösningar och vad som behöver göras. Jag hoppas att många tar till sig av våra slutsatser och att vi kan använda den samlade kunskapen för att lösa bostadsbristen och trygga rätten till ett hem för alla, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

- Det är unik data vi tagit fram och en väldigt stor undersökning som ger en gedigen och komplex bild av bostadsmarknaden. Vi har tagit fram siffror på hur folk faktiskt har det och vad de tycker i frågor som politiker och debattörer annars bara gissar om, som förtätning, förmedling av bostäder, investeringsstöd och mycket annat, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker och rapportförfattare till Hyresgästerna 2022.

Delrapporter:

Partierna kan vinna röster genom att satsa på bostadsfrågan
Bland hyresgästerna finns ett lågt förtroende till att politiken kan lösa bostadsbristen. Men däremot visar denna delrapport att alla partier har mycket att vinna på att satsa på bostadspolitiken. Se hur mycket varje parti har att vinna, och vilka frågor partierna ska respektive inte ska driva.

Så här vill svenskarna bo
Drömmer alla svenskar om att bo i ett rött hus med vita knutar i en vacker skogsdunge? Tidigare undersökningar har visat att just villan är många svenskars drömboende. I den här delrapporten går vi lite djupare och ställer folks boendepreferensermot varandra. Bilden av villaidyllen får sig en törn och en del myter krossas.

Trygghet otrygghet
Hyresgästerna är mer otrygga i sina områden. Belysning, sociala insatser och ökad närvaro av väktare och polis är åtgärderna som de otrygga helst av allt vill se. Rapporten visa också att hyresgäster men även de som bor i bostadsrätt upplever höga boendekostnader som en stor otrygghetsfaktor i sitt dagliga liv. I den här delrapporten går vi på djupet med hur boende- och livssituation sitter ihop med trygghetsfrågan.

Bygg. Men inte där jag bor! Bostadsbristen begränsar människors liv
I den här rapporten träder en tydlig bild fram. Nästan alla ser bostadsbristen som ett problem och vill att den ska byggas bort, men få vill att det byggs där de bor. Vi går även in på hur bostadsbristen faktiskt begränsar människor i deras livsval. Skaffa familj, flytta och börja plugga är beslut som bostadsbristen fäller krokben på en stor del av befolkningen.

Befolkningens bästa bostadspolitik
Svenska folket är emot marknadshyror och för investeringsstödet. I denna delrapport lät vi de svarande ta ställning till olika påståenden kopplade till Hyresgästföreningens bostadspolitiska agenda, exempelvis investeringsstödet och krav på kommunerna att planera, men också frågor om marknadshyror och vilken roll allmännyttans ska spela.  Vår undersökning visar att en bred majoritet tycker att investeringsstödet för nybyggnation borde återinföras. Undersökningen visar också att stödet för marknadshyror är mycket lågt.

Ekonomi – grupper hamnar i kläm när bostadskostnader höjs
Kvinnor mest utsatta när boendekostnader höjs. Nästan var tredje hyreshushåll har idag ohållbara boendekostnader. Om räntan eller hyrorna höjs något, riskerar gruppen med ohållbara boendekostnader att fördubblas till att omfatta vart fjärde svenskt hushåll. Bland hyresgäster och kvinnor anger ca 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en separation visar vår nya rapport.

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor.
Twittra det här

Citat

Jag är väldigt stolt över den rapport vi tagit fram. Den visar dels hur människor faktiskt drabbas och begränsas av bostadsbristen. Men också på lösningar och vad som behöver göras. Jag hoppas att många tar till sig av våra slutsatser och att vi kan använda den samlade kunskapen för att lösa bostadsbristen och trygga rätten till ett hem för alla.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen