Hyresgästföreningen undersöker rutiner vid avhysning/vräkning

Report this content

För Hyresgästföreningen är boendet en självklar rättighet som ska värnas för var och en. Och att störningar i boendet som ytterst kan leda till vräkning bör hanteras värdigt i dialog med den boende, innan ett sådant beslut eventuellt verkställs. Samt att det hanteras lagenligt. Detta är särskilt angeläget i relation till människor i stödboenden som befinner sig i en socialt utsatt situation.

Hyresgästföreningen ser därför allvarligt på den uppmärksammade rutinen som tillämpats av Vänersborgs kommun, vilket uppmärksammats i samband med en vräkning från en psykiatribostad (P4 Väst 7/5). Bland annat framgår att förvaltare/god man samt biståndsbedömaren inte ombeds informera den boende om avhysningen. Rutinen anger även en handlingsplan för hur kommunen själv ska agera vräkningsinstans, istället för att på ett korrekt sätt gå via Kronofogden. Den boende ges därmed inte heller möjlighet att bestrida vräkningen rättsligt.Hyresgästföreningen avser att utreda hur rutinerna ser ut i andra kommuner i Fyrbodal, Skaraborg och Södra Älvsborg.

– I normala fall är det ju medlemmar som kontaktar oss när de hamnar i tvist med hyresvärden. Men vi anser att det som inträffat i Vänersborg är så allvarligt att vi vill undersöka om motsvarande rutin finns i andra kommuner, förklarar Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker på Hyresgästföreningen. Vi kommer nu att söka svar på följande:

  • Hur avhysningen kommuniceras till den boende och dennes stödpersoner, såsom förordnad förvaltare eller god man.
  • Vilka åtgärder som vidtas om den boende inte uppger hur man ställer sig till avhysningen alternativt motsätter sig avhysningen.
  • Vilka säkerhetsrutiner man använder om en avhysning ska verkställas.

– Vi avser att rapportera våra fynd i slutet av maj månad, säger Magnus Ejerhed.

För upplysningar eller ytterligare information, kontakta:

Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker
Telefon: 010-45 914 12
Magnus.ejerhed@hyresgastforeningen.se

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Pressjour
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det som inträffat i Vänersborg är så allvarligt att vi vill undersöka om motsvarande rutin finns i andra kommuner.
Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker