Hyresgästföreningen välkomnar förlängt stöd till barnfamiljer

Report this content

Regeringen lägger nu fram ett lagförslag om en förlängning av det tidsbegränsade tilläggsbidraget riktat mot barnfamiljer som har låga inkomster.

–Det här är ett smalt men träffsäkert bidrag. Vi har faktiskt inte råd med alternativet: utslagna familjer och barn som tvingas till hemlöshet, säger Marie Linder.

Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer under pandemin som infördes i maj förra året löpte ut vid årsskiftet. Till skillnad från många andra tillfälliga stödåtgärder beslutade regeringen att inte förlänga det.

–När vi möttes av beslutet om att stödet inte skulle förlängas blev vi oerhört bekymrade och agerade för en förändring. Pandemin är inte över och människor drabbas fortfarande hårt ekonomiskt. Men det verkar som att regeringen äntligen insett hur viktigt stödet är, säger Marie Linder.

Nu föreslås stödet lämnas från och med den 1 juli till och med den 31 december 2021. Höjningen av bostadsbidraget har omfattat 139 000 barnfamiljer som har kunnat få som mest 1 325 kronor extra i månaden. 6 av 10 av de hushållen består av ensamstående kvinnor med barn.

Barnkonventionen har blivit lag och det finns en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Trots det ökar antalet barn som berörs av vräkningar. Under första halvåret 2020 berördes 245 barn av vräkningar, enligt Kronofogden.

–Redan innan krisen svek Sverige allt för många barn. Jag hoppas att en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer även fortsättningsvis styr politikens lösningar, säger Marie Linder.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media