Hyresgästföreningen välkomnar höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

Report this content

Idag presenterade regeringen ett tillfälligt tillägg till bostadsbidraget för barnfamiljer. Det innebär en ökning av bostadsbidraget med 25 procent.

–Runt om i Sverige hörs oron inför morgondagen. Tusentals hushåll drabbas av varsel och uppsägningar. Politiken har nu ansvaret att inte låta coronakrisen bli en hemlöshetskris. Att höja bostadsbidraget för barnfamiljer är därför en välkommen åtgärd, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen driver kampanjen ”Inget barn ska vräkas” och på knappt en månad har 9 666 underskrifter samlats in. 

–Vi måste se till att alla barn i Sverige känner trygghet i sitt eget hem, oavsett om familjen bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Vi har faktiskt inte råd med alternativet: utslagna familjer och barn som tvingas till hemlöshet, säger Marie Linder.

Barnkonventionen har blivit lag och det finns en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Trots det ökar antalet barn som berörs av vräkningar. Förra året behövde 467 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med 19 barn jämfört med 2018, enligt Kronofogden.

–Redan innan krisen svek Sverige allt för många barn. Jag hoppas att en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer även fortsättningsvis styr politikens lösningar, säger Marie Linder.

13 punkter – så klarar vi bostadskrisen under Corona pandemin

Hyresgästföreningen vill se akuta åtgärder för att underlätta för dem som påverkats av coronaepidemin och bor i hyresrätt. För att underlätta för landets tre miljoner hyresgäster, och för det fortsatta bostadsbyggandet, föreslår Hyresgästföreningen ett stödpaket.

 1. I första hand bör generella hyresrabatter införas. Hyresvärdarna bör kunna ta detta ansvar för att under en kortare tid rabattera hyresgästernas hyror
 2. En Hyresfond instiftas
 3. Temporärt höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag under den tid pandemin pågår
 4. En hyresfri månad i allmännyttan
 5. Inga vräkningar med anledning av covid-19 under perioden
 6. Fortsatta hyresförhandlingar men inga hyreshöjningar som tas ut under det att krisen pågår.
 7. Som en följd av sämre ekonomi hos kommunerna så föreslår vi att Allbolagens regler om värdeeöverföringar §3,4,5 stoppas under resterade del av 2020.
 8. Kostnaden för medlemskap i Hyresgästföreningen bör inräknas i normen för försörjningsstöd. Det är en förhållandevis billig trygghetsförsäkring att garanteras juridisk hjälp om man hamnar i bekymmer med sin ekonomi och i förlängningen med sin fastighetsägare.
 9. Statliga topplån till låg ränta
 10. Utökat investeringsstöd (utökad volym)
 11. Generösare kreditgarantier 
 12. Ett miljö- och klimatpositivt ROT-stöd till hyresrätter
 13. Slopande av punkt 44 i januariavtalet ”Införandet av marknadshyror i nyproduktionen
Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Redan innan krisen svek Sverige allt för många barn. Jag hoppas att en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer även fortsättningsvis styr politikens lösningar.
Marie Linder