Hyresgästföreningen vill se oförändrade hyror 2021

Report this content

Noll kronor i hyreshöjning för 2021, det är vad Hyresgästföreningen hoppas att länets hyresvärdar kan enas om. Förhoppningen är att de kommunala bostadsbolagen går före och tar sitt samhällsansvar genom att inte genomföra några hyreshöjningar alls.

– Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst. För att stötta dem hoppas vi att allmännyttan och de större privata fastighetsägarna nu låter hyrorna ligga på nuvarande nivå även under 2021, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Norrland.

Hyresgästföreningen har beställt en undersökning om hur coronakrisen påverkat hyresgäster i hela landet. 

  • 68 procent av hyresgästerna känner stor oro eller viss oro över att privatekonomin kommer påverkas negativt på grund av coronapandemin.
  • 42 procent av hyresgästerna har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av coronapandemin.
  • 43 procent av hyresgästerna känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av coronapandemin.

Samhället har tidigare på olika sätt stöttat det lokala näringslivet, nu är förhoppningen att kommunerna ska stötta även hyresgästerna. Hyresgästföreningen vill att allmännyttan föregår med gott exempel.

– Nu förväntar vi oss ett ansvar från allmännyttan när det gäller dem som har det tuffast, nämligen hyresgästerna. Genom att ta beslut om att inte höja hyran för 2021 skulle bolagen visa att de värnar om sitt sociala ansvar. Sedan får vi hoppas att de större privata fastighetsägarna följer efter, säger Elisabeth Ennefors, förhandlingschef Hyresgästföreningen Norrland.

För mer information:

Nicklas Emmoth
Ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89

Gun Isaxon

Ordförande Hyresgästföreningen Gällivare/Malmberget, 070-678 23 60

Sören Lejon

Ordförande Hyresgästföreningen Luleå, 070-667 52 92

Harald Högström
Ordförande Hyresgästföreningen Boden, 070-546 33 10

Leif Morin
Ordförande Hyresgästföreningen Piteå, 070-314 29 02

Elisabeth Ennefors
Förhandlingschef Hyresgästföreningen region Norrland, 072-559 91 29

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar