Hyresgästföreningen vill se oförändrade hyror 2021

Report this content

Noll kronor i hyreshöjning för 2021, det är vad Hyresgästföreningen hoppas att länets hyresvärdar kan enas om. Förhoppningen är att de kommunala bostadsbolagen går före och tar sitt samhällsansvar genom att inte genomföra några hyreshöjningar alls.

– Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst. För att stötta dem hoppas vi att allmännyttan och de större privata fastighetsägarna nu låter hyrorna ligga på nuvarande nivå även under 2021, säger regionordförande Lillemor Göranson.

Hyresgästföreningen har beställt en undersökning om hur coronakrisen påverkat hyresgäster i hela landet. 

  • 68 procent av hyresgästerna känner stor oro eller viss oro över att privatekonomin kommer påverkas negativt på grund av coronapandemin.
  • 42 procent av hyresgästerna har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av coronapandemin.
  • 43 procent av hyresgästerna känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av coronapandemin.

Samhället har tidigare på olika sätt stöttat det lokala näringslivet, nu är förhoppningen att kommunerna ska stötta även hyresgästerna. Hyresgästföreningen vill att allmännyttan föregår med gott exempel.

– Nu förväntar vi oss ett ansvar från allmännyttan när det gäller dem som har det tuffast, nämligen hyresgästerna. Genom att ta beslut om att inte höja hyran för 2021 skulle bolagen visa att de värnar om sitt sociala ansvar. Sedan får vi hoppas att de större privata fastighetsägarna följer efter, säger Morgan Hoppman, ordförande Hyresgästföreningen Örnsköldsvik.

För mer information:

Lillemor Göranson
Regionordförande och ordförande Hyresgästföreningen Sundsvall/Timrå, 070-957 33 66

Morgan Hoppman
Ordförande Hyresgästföreningen Örnsköldsvik, 073-530 09 75

Margareta Nordin
Ordförande Hyresgästföreningen Ådalen, 070-228 61 19

Elisabeth Ennefors
Förhandlingschef Hyresgästföreningen region Norrland, 072-559 91 29

 

Region Norrland

Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera